Một góc nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Thông tin trên được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết vào tối ngày 15/5. Theo đó, ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp Hội đồng giám sát liên ngành để đánh giá kết quả khắc phục các lỗi vi phạm của FHS và xem xét việc cho phép FHS vận hành thử nghiệm Lò cao số 2. Phiên họp có sự tham dự của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.

Các hạng mục cải thiện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Tính đến cuối tháng 7/2017, FHS đã hoàn thành 7 hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo tiến độ yêu cầu. Hiện nay, các dòng nước thải sinh hoá, công nghiệp đã được xử lý đạt QCVN ở các Trạm xử lý nước thải (XLNT) cục bộ của FHS sau khi qua hệ thống hồ sinh học tiếp tục được xử lý.

Riêng đối với việc thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, FHS đã hoàn thành đánh giá kỹ thuật và lựa chọn công nghệ làm nguội cốc khô (Coke Dry Quenching - CDQ) của Nhật Bản. Tính đến ngày 10/01/2018 đã hoàn thành 36,1% công việc theo kế hoạch. Theo cam kết của FHS, tháng 3/2019 sẽ hoàn thành hệ thống CDQ số 1 và đến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành hệ thống CDQ số 2. Ngoài ra, để kiểm soát khí thải tại Xưởng thiêu kết theo tiêu chuẩn quốc tế, Bộ TN&MT đã phê duyệt nguyên tắc kế hoạch lắp đặt bổ sung thiết bị xử lý khí thải cho Xưởng thiêu kết (thiết bị khử Dioxin, lưu huỳnh và NOx) với yêu cầu FHS phải hoàn thành việc lắp đặt chậm nhất là tháng 6/2019. Theo báo cáo của FHS, tổng kinh phí đầu tư cho toàn bộ các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường nêu trên là trên 400 triệu USD, đảm bảo sau khi hoàn thành, chất thải của FHS sẽ được kiểm soát theo tiêu chuẩn môi trường của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bộ TN&MT cũng cho biết, Lò cao số 1 được FHS vận hành thử nghiệm từ ngày 29/5/2017. Trước thời điểm nêu trên, Bộ đã kiểm tra, xác nhận hoàn thành đối với 12 hạng mục công trình, có chức năng cung cấp một số loại nguyên, nhiên vật liệu, điện năng và nước công nghiệp đã được FHS vận hành thử nghiệm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để vận hành chính thức theo quy định (Giấy xác nhận số 49/GXN-TCMT ngày 09/5/2017).

Từ tháng 7/2017, Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học kiểm tra, đánh giá 11 hạng mục công trình được FHS vận hành đồng thời với Lò cao số 1. Trên cơ sở đó, Bộ đã xác nhận hoàn thành đối với 11 hạng mục này để FHS đưa vào vận hành chính thức theo quy định. Đến thời điểm hiện nay, FHS đang vận hành ổn định Lò cao số 1 đạt 95% công suất thiết kế, mỗi ngày sản xuất ra khoảng 9.135 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép. Tính đến cuối tháng 4/2018, FHS đã sản xuất được 2,67 triệu tấn gang lỏng; từ lượng gang lỏng này đã sản xuất được 2,41 triệu tấn thép thành phẩm để xuất khẩu hoặc bán trên thị trường trong nước. Theo báo cáo, khi Lò cao số 2 được vận hành thử nghiệm từ tháng 5/2018 thì tổng sản lượng thép của FHS trong năm 2018 có thể đạt khoảng 5 triệu tấn thép thành phẩm (gấp 3 lần sản lượng năm 2017).

Tiếp tục kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, liên tục

Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy từ tháng 7/2016 đến nay, nước thải, khí thải của FHS trước khi xả ra ngoài môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của Dự án đảm bảo quy chuẩn quy định và phù hợp với giai đoạn trước khi FHS vận hành thử nghiệm Dự án. FHS đã thực hiện phân định các loại chất thải rắn phát sinh; đã tiến hành hợp chuẩn, hợp quy một số loại chất thải rắn phát sinh với khối lượng lớn để làm vật liệu xây dựng theo quy định của Bộ xây dựng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017. Đối với các loại chất thải rắn khác không có khả năng tái chế và các loại chất thải nguy hại đã được FHS chuyển giao cho các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Hội đồng giám sát liên ngành đã đánh giá đến thời điểm hiện tại, Lò cao số 2 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường để FHS vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Bộ TN&MT cũng cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế để kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, liên tục, định kỳ và đột xuất đối với FHS trong quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 2 và toàn bộ hoạt động của Dự án; đôn đốc FHS đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lắp đặt các hệ thống CDQ và thiết bị xử lý khí thải bổ sung cho xưởng thiêu kết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với Chính phủ Việt Nam./.

BL