Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Trong đó, cụ thể tỷ lệ chọn bài thi Khoa học Tự nhiên là 317.817(37,72%); tỷ lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội là 411.562 (48,85%); số thí sinh chọn cả hai bài thi là 69.911 (8,3%).

Hiện theo thống kê, đang có 592.043 học sinh ĐKXT được nhập lên hệ thống, đạt 94,01% so với số ĐKXT. Trong đó NV1: 592.043 (100%); NV2: 514.760 (86,95%); NV3: 415.849 (70,24%); NV4: 299.404 (50,57%); NV5: 205.865 (34,77%) và nguyện vọng còn lại là 354.238 (59,83%).

Đã có 40 tỉnh/thành phố hoàn tất đăng ký. Theo báo cáo, hệ thống vận hành trôi chảy, ổn định, không tắc nghẽn, không bất thường. Các tỉnh đều cam kết hoàn thành ĐKDT, ĐKXT theo đúng kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia.

Cũng theo Quy chế thi THPT quốc gia, thời hạn ĐKDT, nhận phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi sẽ kết thúc vào cuối ngày 20/04/2017. Hiện, Bộ GD&ĐT đang đôn đốc các Sở GD&ĐT khẩn trương nhập dữ liệu của thí sinh đảm bảo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/04, các trường THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ in danh sách thí sinh đăng ký dự thi để các em ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách./.

Mỹ Anh