Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH)

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười sáu (khóa VIII) nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18-20/9

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đối với MTTQ Việt Nam, đây là thời điểm về đích chương trình hành động nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; là năm có ý nghĩa  hết sức quan trọng diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

Điểm lại những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, hiệu quả giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn xã hội đặt ra ngày càng được củng cố với nhiều kết quả đáng khích lệ, những kết quả đó được cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ủng hộ và đồng thuận cao. Trong kết quả các mặt toàn diện đó, có vai trò rõ rệt, sự nỗ lực không ngừng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Thông báo với hội nghị về kết quả, tiến độ Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, đến thời điểm này, đại hội cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, cấp huyện trong tháng 5/2019; công tác tuyên truyền có sự đổi mới và được tiến hành chủ động trước, trong, sau đại hội. Nhiều địa phương đã tổ chức phát động thi đua và triển khai các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội. Tính đến ngày 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức duyệt đại hội MTTQ Việt Nam 58 tỉnh, thành phố; đã có 11/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019.

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu tổng kết 5 chuyên đề về chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, tiến hành khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận, các chuyên gia, hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Ngày 28/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho ý kiến thông qua những nội dung cơ bản Đảng đoàn MTTQ đã trình, theo đó Đại hội IX MTTQ Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp được đảm bảo chặt chẽ và kịp thời, đúng tiến độ, quán triệt đầy đủ theo yêu cầu Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư; Công văn số 1115 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri số 28 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp ủy Đảng, phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đại hội MTTQ các cấp được quan tâm, trên cơ sở thực hiện cơ bản, đầy đủ hướng dẫn của Trung ương; chính kiến, quan điểm, thái độ về công tác nhân sự nói chung, các trường hợp không đủ điều kiện, uy tín đưa về Mặt trận nói riêng được Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Mặt trận cần tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với việc xây dựng Đảng, chính quyền

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh thông tin, 6 tháng qua, công tác Mặt trận được triển khai thực hiện rõ trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Theo đó, thông qua tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân, tổ chức các diễn đàn để nhân dân trao đổi, phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhà nước và Nhân dân và chủ động tham gia các hoạt động, các lễ kỷ niệm của đồng bào dân tộc thiểu số, của các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng niềm tin và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TH)

Nổi bật là Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam; phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nhiều địa phương đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong nhân dân với sự tham dự của lãnh đạo địa phương.

Cùng với đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai với các nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đất nước; hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn, trong đó cấp Trung ương tổ chức thành công giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Chính hiệp tỉnh Quảng Tây và Chính hiệp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội IX MTTQ Việt Nam kịp thời, đổi mới, chất lượng, đúng tiến độ…

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng nêu rõ, việc triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Đó là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp chưa có nhiều có giải pháp hiệu quả, kịp thời để nắm bắt tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động chất lượng chưa đồng đều, nhiều lĩnh vực tuyên truyền, vận động chưa phát huy tốt vai trò của Mặt trận ở một số lĩnh vực như giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo... Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tuy có nhiều tiến bộ nhưng có nội dung còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân…

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại  biểu bày tỏ băn khoăn, tâm tư về một số nơi, có lúc chưa nhận thức đầy đủ về Mặt trận; làm thế nào để đội ngũ cán bộ Mặt trận trước hết là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các đại biểu đề nghị Mặt trận cần tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với việc xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy định người đứng đầu, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân….

Tóm tắt các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, 6 tháng cuối năm, Mặt trận cần bám sát Chỉ thị 17 của Ban Bí thư  và những góp ý, ý kiến của Ban Bí thư vào Tờ trình đại hội ngày 28/5/2019 vừa qua, thực hiện đúng quy định, quy trình, nghiêm túc và chu đáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.

Song song với đó, Mặt trận các cấp phải đảm bảo thực hiện các nội dung khác theo kế hoạch đã đề ra; phối hợp giải quyết tốt hơn các vụ việc khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài. Thường xuyên nắm chắc tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua để chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội…/.

Thu Hà