leftcenterrightdel
Ngài Lý Hiển Long, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Xinh-ga-po 
Mạnh Hùng