Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc tế và Hợp tác nước Cộng hoà  Nam-mi-bi-a Nê-tum-bô Nan-đi En-đa-ít-oa (Netumbo Nandi-Ndaitwah)./.

Mạnh Hùng