Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  và Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Nội dung bức Điện có đoạn viết:

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2019), thay mặt Đảng, Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới Quốc vương và toàn thể nhân dân Campuchia những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà Lãnh đạo Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Vương quốc Campuchia phát triển trong hòa bình, thịnh vượng, ngày càng có vị thế  trên trường quốc tế.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.    

* Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung có đoạn viết:

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn.

Minh Anh