Ngày 16/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày khoa học công nghệ Việt Nam - Ảnh: HM

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5 hàng năm là dịp tôn vinh những đóng góp của các nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển đất nước, của các thế hệ cán bộ khoa học Học viện trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công tác lý luận của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức về nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của Học viện. Đây cũng là dịp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhìn nhận lại những quá trình triển khai nhiệm vụ chính trị nói chung, và công tác khoa học - công nghệ nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, trong thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng là trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện rõ phương châm: “Dân chủ - Sáng tạo - Đồng bộ - Chất lượng”. Những kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện đã góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bộ, ngành.

Để góp phần xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải đổi mới đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công trình khoa học. Mỗi nhà khoa học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, say mê trong nghiên cứu và quản lý khoa học để từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập, đưa hoạt động khoa học của Học viện phát triển lên tầm cao mới.

Báo cáo hoạt động khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện cho biết: Từ tháng 5/2017 đến nay, toàn Học viện đã triển khai trên 770 nhiệm vụ khoa học trong đó có 60 đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, dự án hợp tác quốc tế; 80 đề tài cấp bộ và cấp bộ trọng điểm; 362 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở; 36 hội thảo quốc tế, quốc gia, cấp bộ và liên bộ... Ngoài ra, Học viện còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, liên kết nghiên cứu với các bộ, ngành, địa phương; triển khai hoạt động thông tin khoa học; hợp tác quốc tế về khoa học; tư vấn quản lý khoa học theo kế hoạch.

Theo PGS,TS Lê Quốc Lý, số lượng và quy mô nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày càng tăng lên, loại hình nghiên cứu ngày càng đa dạng hơn. Các hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng chú trọng hơn về chất lượng và thực tiễn; coi trọng ứng dụng, xã hội hóa kết quả nghiên cứu...

Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018 cho 24 giảng viên của Học viện./.

Hoàng Mẫn