Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố thời gian vừa qua và kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố Vinh đạt tốc độ tăng trưởng 8,6%, tổng thu ngân sách đạt 1562,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm; hiện Thành phố có 7/9 xã về đích nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2016 có 9/9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hiện đại: Sân bay Vinh đã được nâng cấp trở thành sân bay quốc tế; hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng như Đại lộ Vinh- Cửa Lò rộng 160 m; 3 cầu vượt đường sắt Bắc – Nam... Thành phố tích cực phối hợp với tỉnh trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn với tổng vốn thu hút đầu tư hàng năm đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Y tế, giáo dục đã từng bước khẳng định là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 7 trường Đại học, 10 trường Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực, có 28 bệnh viện và các Trung tâm y tế theo hướng chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Đảng bộ liên tục được công nhận đảng bộ vững mạnh, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc, được các cấp, ngành từ Trung ương đến Tỉnh khen thưởng. Thành phố Vinh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng kết hợp với thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, với nhiều cách làm hay và sáng tạo từ việc học tập, đăng ký làm theo, nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt đến giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc trên địa bàn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, tạo sự thống nhất đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Thành phố vừa tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tổ chức tôn vinh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Có 10 tập thể, 33 cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, về báo công với Bác và Trung ương. Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh thực sự là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa của Đảng bộ Thành phố về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là kết tinh của cả quá trình phấn đấu, rèn luyện học tập và công tác của cá nhân trong nhiều năm qua.

Đồng chí Võ Viết Thanh khẳng định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Vinh.

Cũng tại buổi tiếp, ý kiến của một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã làm sáng tỏ hơn những công việc, nội dung cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Thành phố.

Đại diện các gương điển hình phát biểu, báo cáo thành tích tại buổi tiếp. (Ảnh: Hiền Hòa)

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động và cảm phục khi đọc tóm tắt các gương điển hình của Thành phố cũng như trực tiếp được nghe các đại biểu báo cáo, chia sẻ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, rất mừng vì trong 33 tấm gương được tuyên dương lần này trên tất cả các lĩnh vực, có những đồng chí tuổi cao đáng lý vui vầy cùng con cháu, những đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong vẫn tiên phong mẫu mực thực hiện các công việc để đóng góp cho xã hội và động viên con em mình. Nhiều tấm gương điển hình xây dựng nông thôn mới, những tấm gương hòa giải gắn kết tình làng nghĩa xóm. Có những giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp cho xã hội, sử dụng khả năng của mình để đóng góp cho xã hội, cứu chữa bệnh cho nhân dân xung quanh. Có những gương nhà quản lý, lãnh đạo, nhà khoa học được tập thể tôn vinh, được tổ chức khen ngợi. Xuất hiện trong vườn hoa điển hình có những em rất trẻ nhưng luôn ý thức được sự phấn đấu của mình để đạt những thành tích đáng nể. Điều đó chứng tỏ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức sống, có hiệu quả và kết quả cụ thể. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng góp phần thiết thực vào việc phòng chống suy thoái đạo đức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng đạo đức xã hội ngày càng tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Hơn hết là phục vụ và chăm lo cho đời sống của nhân dân.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ Thành phố Vinh nói chung, những gương điển hình nói riêng và chúc các tập thể, cá nhân điển hình tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được, phát huy và làm tốt hơn trong thời gian tới, cống hiến, đóng góp sức mình tạo sức lan tỏa trong cộng đồng để ngày càng có nhiều hơn những tấm gương được tuyên dương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là sự kết tinh từ những truyền thống rất quý báu của dân tộc và tinh hoa của thế giới. Chính vì vậy, trong  nhiều năm vừa qua, Đảng ta luôn chủ trương học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua tiếp tục xác định phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và coi việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách của Bác là một giải pháp rất quan trọng để góp phần phòng chống sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ của chúng ta. Thông qua việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong Thành ủy Vinh tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội đảng bộ tỉnh và Thành phố, đưa vào trong kế hoạch thực hiện của từng cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, đơn vị./.

Hiền Hòa