Sáng 2/10, hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của TP vào những tháng cuối năm để hoàn thành cơ bản tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2019. Kết quả này  rất quan trọng, vì đây là tiền đề để năm sau, TP bước vào Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh  lần thứ XI. 


Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HM

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là bàn về kế hoạch tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở. Cùng với đó là thảo luận tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là năm thứ 2 thực hiện Quy định này nên việc sơ kết năm nay hết sức có ý nghĩa. Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các đại biểu thảo luận những mặt được, những mặt còn hạn chế trong thực hiện Quy định 1374 để từ nay đến Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI sẽ làm tốt hơn nội dung này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đề cập đến một số vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu UBND TP.Hồ Chí Minh có phân công, trả lời. Cụ thể, về vấn đề ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí, người dân rất quan tâm nên yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế chia sẻ thông tin thêm về thực trạng cùng các các giải pháp sắp tới.

“Với truyền thống năng động sáng tạo cùng cả nước, vì cả nước, khi có khó khăn cần phát huy sáng tạo của Đảng bộ, phát huy trí tuệ, sáng kiến của nhân dân; phát huy tiềm lực, năng lực của các nhà khoa học, doanh nghiệp, kiều bào để giải quyết các vấn đề của TP. Có vấn đề trước mắt, có vấn đề lâu dài nhưng tinh thần là không để bế tắc. Ngắn hạn có thể khó khăn nhưng với trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các giới của TP sẽ tìm ra giải pháp hiệu quả để thực hiện” - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh cũng họp riêng về công tác nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP có ý kiến và được Bộ Chính trị chuẩn y để TP thực hiện các bước tiếp theo.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 32. Ảnh: HM

Báo cáo kết quả tình hình kinh tế chính trị- xã hội, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Với sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2019 dù có nhiều khó khăn nhưng vẫn có bước phát triển khá. Chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” được triển khai đồng bộ, có chuyển biến; Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh thực hiện đảm bảo tiến độ. Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng nâng tỷ trọng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; ngành vận tải kho bãi, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, y tế tăng cao hơn cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, kim ngạch nhập khẩu thấp hơn so với cùng kỳ do các doanh nghiệp đã từng bước tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước để nâng cao giá trị sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Hoạt động thu ngân sách đạt hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá là cơ sở nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất phát triển trên toàn địa bàn. 9 tháng đầu năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP ước đạt 7,26% (cùng kỳ tăng 7,89%); 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng 6,8%, so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,1% so cùng kỳ. Tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khá, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đầu năm tăng 11,6% so cùng kỳ; có 32.553 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trong 9 tháng TP thu hút được  5,43 tỷ USD, tăng 3,48% so cùng kỳ. Hoạt động thu ngân sách có hiệu quả, cùng với đó, các hoạt động quản lý đô thị được quan tâm, văn hóa- xã hội được chú trọng và an ninh – quốc phòng của TP được đảm bảo.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, TP tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; tập trung rà soát, triển khai và đẩy nhanh đảm bảo tiến độ các nội dung chương trình theo kế hoạch năm 2019 đề ra; tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố…

Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh, kết quả thực hiện Kết luận 21-KL/TW (năm 2017) của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017 (năm 2017) của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ chí Minh; Báo cáo kết quả giám sát 19 nội dung giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy./.

Hoàng Mẫn