Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm
 các thành viên Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội - Ảnh: PC

Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội (tên viết tắt HNIF) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND TP. Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đổi kế toán, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý toàn diện của UBND TP. Hà Nội...

Quỹ có nhiệm vụ huy động vốn, hoạt động đầu tư trực tiếp, cho vay, hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, huy động vốn cho ngân sách địa phương, ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chưc khác để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch…

Tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao quyết định bổ nhiệm 9 thành viên Ban Giám đốc Quỹ. Theo đó, bà Chu Nguyên Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Đây là một trong nhiều phần việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc”; đồng thời yêu cầu, Ban Giám đốc Quỹ cần hoàn thiện, rà soát xây dựng bộ máy tổ chức của Quỹ; xây dựng kết cấu phòng, ban trên tinh thần giản đầu mối; chú trọng công tác hầu cần, chỗ ở. Chủ tịch UBND TP yêu cầu trong vòng 1 tháng, Quỹ cần chuyển trụ sở về 1 địa điểm để tiện quản lý…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, trước mắt, trên cơ sở kiện toàn các phòng, ban, đơn vị cần kiện toàn công tác tổ chức đảng, phân công, phân nhiệm cho các đồng chí phó tổng giám đốc, trong đó nêu rõ trách nhiệm, phân rõ quy chế, quy trình làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cần rà soát lại toàn bộ nội dung công việc các quỹ, các chương trình công tác năm 2017, để sau khi hoàn thiện bộ máy, công việc được triển khai nối tiếp, không bị gián đoạn; công tác tiếp nhận bàn giao cần đảm bảo ổn định, không xáo trộn…/.

Phạm Cường