Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, nhằm phục vụ giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, ngày 13/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Về phía tỉnh Hải Dương, làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí phó trưởng ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Tuấn Anh)

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tại buổi làm việc đã trình bày khái quát về tỉnh Hải Dương, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2019; kết quả công tác tuyên giáo năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2020; những kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Theo báo cáo, trong năm 2019, hệ thống tuyên giáo trong toàn tỉnh luôn bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo cấp trên trực tiếp và sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, đặc biệt là những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương để triển khai thực hiện công tác tuyên giáo; cơ bản hoàn thành có hiệu quả khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao, tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Cùng với việc tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức các hoạt động lớn nhân dịp kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019. Trong đó, thông qua tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng gắn với định hướng tuyên truyền về các nhiệm vụ quan trọng, vấn đề nổi cộm, sự kiện chính trị của địa phương. Những nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn được tập trung định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền kịp thời...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cũng thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo năm 2019, cụ thể như: Chất lượng tham mưu, đề xuất ở một số nội dung trong công tác tuyên giáo còn hạn chế, chưa ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội cùng với việc tham mưu xử lý những điểm nổi cộm, vấn đề phức tạp tại một số địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời. Một số ngành trong khối khoa giáo chưa thực sự chủ động phối hợp với ban tuyên giáo và các ngành liên quan trong việc tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch trước khi trình cấp uỷ; chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu giúp cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo lĩnh vực được phân công...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương thời gian qua. Khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng mạng lưới cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngành tuyên giáo tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục định hướng tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ ngành tuyên giáo tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả ngành tuyên giáo Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần bám sát tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chủ động định hướng tuyên truyền đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ tuyên giáo hiện nay, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu ngành tuyên giáo Hải Dương đổi mới tư duy, cách làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Nắm chắc dư luận xã hội để định hướng, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân từ tỉnh đến thôn, khu dân cư. Đồng chí ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh và giao các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành./.

Thành Tâm