Trình bày dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: Chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổng hợp được 3.093 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội, trong đó có 763 ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và 2.330 ý kiến, kiến nghị của nhân dân được phản ánh qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Cử tri và nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng 

Theo đó, cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày dự thảo báo cáo. (Ảnh: TH)

 Cử tri và nhân dân ghi nhận việc Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan đã quan tâm tiếp thu và giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri, nhân dân và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại các kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quốc hội, UBTVQH tiếp tục đổi mới trong công tác lập pháp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề mà đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng để kiểm soát nợ công, xử lý những vấn đề phức tạp, “điểm nóng” gây bức xúc trong xã hội; quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp, đổi mới bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt động; thực hiện rà soát công tác cán bộ, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, việc cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh chưa cao; tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; tình trạng thua lỗ, thất thoát ở nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước; một số nơi kỷ luật, kỷ cương hành chính bị buông lỏng. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động xấu hơn đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội, tình trạng tội phạm, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp… gây nhiều lo lắng, bất an trong nhân dân.

Cần đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Đảng, Nhà nước tiếp tục có giải pháp hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật kiên quyết xử lý nghiêm những người có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; tăng cường hiệu quả trong thu hồi tài sản tham nhũng.

Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát chất lượng và công tác quản lý của các dự án, khu chung cư, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, nâng cao ý thức người dân và cộng đồng về việc phòng ngừa cháy nổ; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp mạnh mẽ hơn, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các địa phương vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm, xử lý nghiêm minh, kiên quyết hơn đối với những cán bộ bao che cho các đối tượng vi phạm...

Cho ý kiến về dự thảo báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cách làm mới trong việc cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại phiên họp của UBTVQH. Nhấn mạnh việc báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Quốc hội rất được coi trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc tới mong muốn của cử tri về việc đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri.

“Nhân dân nói có nơi tiếp xúc cử tri nhưng chỉ mời cán bộ, thậm chí có nơi toàn mời cử tri là cán bộ hưu trí”. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, khi tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri, thành phần cử tri được mời phải là nhân dân, để đưa tiếng nói, kiến nghị của người dân tới các cơ quan chức năng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đầy đủ, toàn diện hơn, trong đó cần phải đánh giá về trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ trong giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử trị cũng như chỉ rõ các bộ, ngành còn để giải quyết kiến nghị cử tri tồn đọng kéo dài./.

Thu Hằng