Chiều 23/4 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.


Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Minh Châu

Theo các báo cáo, 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng hàng nghìn điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống, từng bước chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước.

Các phong trào, cuộc vận động của Đoàn ngày càng sát với thực tiễn, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cũng chủ động cùng các lực lượng xã hội khai thác hiệu quả các nguồn lực để đồng hành, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển toàn diện thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận 62 còn một số hạn chế, bất cập. Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động của một số tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở còn chậm đổi mới, chưa phát huy tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên. Một số nội dung hoạt động có biểu hiện dàn trải, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn; công tác phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy đảng cùng cấp trong công tác cán bộ một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa phát hiện, lựa chọn được đoàn viên thực sự tiêu biểu để làm cán bộ Đoàn…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 62 của Bộ Chính trị trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm đề ra các giải pháp phù hợp; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; triển khai hiệu quả chủ trương tăng cường đi cơ sở…


Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những giải pháp thiết thực của các cấp bộ Đoàn trong cụ thể hóa Kết luận số 62-KL-TW của Bộ Chính trị những năm qua.

Nhấn mạnh bối cảnh 5 - 10 năm tới sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến đời sống xã hội trong đó có thanh niên, điển hình như việc thanh niên nông thôn đang dần dịch chuyển thành thanh niên đô thị, thanh niên chịu ảnh hưởng từ xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế... đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Yêu cầu, thách thức đặt ra đối với tổ chức Đoàn sẽ ngày càng nhiều. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò là người đại diện, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, đảm bảo là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên...; cần chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cấp cơ sở; tập trung đầu tư vào các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, các phong trào; nghiên cứu cách thức tổ chức, những mô hình mới, đa dạng hóa phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn và sức mạnh của thanh niên. Tăng cường kết nối thanh niên trong những hành động tích cực, lành mạnh; đồng thời, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội./.

Minh Châu