Hợp tác Mê Công - Lan Thương hiện đang được thúc đẩy trên 3 trụ cột và 5 lĩnh vực ưu tiên.

Ngoại trưởng 6 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam tham dự Hội nghị theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Ngoại trưởng 6 nước sẽ điểm lại tình hình và kết quả Hợp tác Mê Công - Lan Thương trong 2 năm qua; tổng kết kinh nghiệm hợp tác, đặt cơ sở vững chắc tiếp tục thúc đẩy hợp tác; thảo luận về phương hướng phát triển Hợp tác Mê Công - Lan Thương trong tương lai; chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ hai sẽ diễn ra tại Campuchia vào năm 2018.

Với mong muốn thúc đẩy cơ chế hợp tác Mê Công - Lan Thương vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu vùng Mê Công, Việt Nam đã chủ động tham gia và có những đóng góp tích cực về cơ chế, lĩnh vực hợp tác trọng tâm ngay từ giai đoạn đầu của quá trình hình thành cơ chế.

Việt Nam cũng đã đề xuất một số dự án thiết thực, phù hợp với ưu tiên của hợp tác Mê Công - Lan Thương, nhất là dự án tăng cường phối hợp quản lý lũ lụt và hạn hán trong lưu vực sông Mê Công - Lan Thương và dự án hài hòa hóa tiêu chuẩn, thủ tục giữa các nước trong tiểu vùng.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 3 được xem là một hội nghị quan trọng diễn ra trong giai đoạn then chốt của hợp tác Mê Công - Lan Thương từ thời kỳ vun đắp tiến sang thời kỳ trưởng thành.

Hợp tác Mê Công - Lan Thương là diễn đàn hợp tác Tiểu vùng mới đầu tiên cùng thương thảo, cùng xây dựng và cùng chia sẻ giữa các nước dọc bờ sông. Tháng 3 năm 2016, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ nhất đã diễn ra tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Hội nghị đã tuyên bố sự ra đời của cơ chế Hợp tác Mê Công-Lan Thương, trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong hợp tác tổng thể giữa ASEAN và Trung Quốc.

* Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 14/12, ông Hoàng Khê Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á (Bộ Ngoại giao Trung Quốc), Chủ nhiệm phía Trung Quốc tại Ban công tác đối ngoại Hợp tác Mekong – Lan Thương cho biết: Hợp tác Mekong – Lan Thương hiện được phát triển trên cơ sở thúc đẩy hợp tác trên 03 trụ cột (an ninh-chính trị, kinh tế và phát triển bền vững, văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân); 05 lĩnh vực ưu tiên (nguồn nước, hợp tác năng lực sản xuất, kết nối, hợp tác kinh tế qua biên giới, nông nghiệp và giảm nghèo)./.

Trần Nhàn