leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: HĐND TP đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ vào các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của Thành phố, HĐND TP xem xét, thảo luận thông qua 14 báo cáo và 06 nghị quyết thường kỳ; 06 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như: kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP Hà Nội; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP...

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND TP tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn đảm bảo các quy định của luật và giúp đại biểu tiếp cận được các nội dung một cách khoa học, đó là: Gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luận, thông qua nghị quyết. Đồng thời, gợi ý thảo luận tại tổ những nội dung các ban HĐND TP sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; yêu cầu các ngành giải trình bằng văn bản gửi trước đến các đại biểu để tiếp tục tham gia nghiên cứu.

Tại kỳ họp này, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến với 03 nhóm vấn đề: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn TP hiện nay; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn một năm, những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2020 hết sức nặng nề và đầy thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND TP cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới.

Để các nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Hoàng Trung Hải lưu ý HĐND TP cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý; chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ cho cơ sở.

Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND TP báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, HĐND TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND TP về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính - ngân sách, đầu tư... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc…

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá: Năm 2019, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Trong thành tích chung của TP Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND các cấp của TP Hà Nội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng rằng từng đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ tiếp tục mang tinh thần cải tiến, đổi mới của Quốc hội vào Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội, để kỳ họp này thực sự là một kỳ họp dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của TP năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội diễn ra ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Trong kỳ họp, Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận và thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về hoàn thiện mô hình, tổ chức cấp chính quyền địa phương bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện. “Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và việc thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2021, là một trong những căn cứ pháp lý rất quan trọng để Thủ đô có điều kiện phát triển nhanh, bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần thứ 11, các đại biểu cần đánh giá, phân tích tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đối với những yếu kém, khuyết điểm, những bất cập đã được chỉ rõ trong báo cáo để cùng thảo luận, đề ra các giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, các địa phương để thực hiện tốt các cơ chế chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo đúng tinh thần của Hiến pháp, Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nhất là trong thực thi công vụ; đặc biệt, quan tâm về tổ chức bộ máy phường, thị trấn, có chế độ chính sách hợp lý với đại biểu HĐND khi thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội….

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự  kỳ họp

Chiều nay, các đại biểu HĐND TP Hà Nội sẽ nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của TP Hà Nội; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội… Các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 -5/12/2019)./.

Tin, ảnh: Thu Hà