Quang cảnh tại buổi ký kết Chương trình phối hợp công tác

Chiều 12/4 tại Bắc Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Bắc Ninh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, giai đoạn 2018-2022.

Tham gia buổi Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hữu Quất,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự và chứng kiến Lễ ký kết còn có các đồng chí đại diện Ban Biên tập, một số đơn vị chuyên môn của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện một số sở, ban ngành, đơn vị chức năng tỉnh Bắc Ninh cùng một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Về mục đích Chương trình phối hợp công tác: Tỉnh ủy Bắc Ninh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp triển khai, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bắc Ninh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa, quốc phòng, an ninh... của tỉnh Bắc Ninh. Qua đó giúp bạn đọc trong nước và bè bạn quốc tế ngày càng hiểu biết về vị thế và bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của vùng đất và con người Bắc Ninh, vì mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, văn minh, hiện đại, thành phố đáng sống.

 

Nội dung Chương trình phối hợp công tác: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các giải pháp của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống.

 

Đặc biêt, tập trung tuyên truyền về Chương trình đột phá nhằm đưa Bắc Ninh hội nhập sâu rộng trong khu vực và thế giới, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

 

Tuyên truyền những giải pháp của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong triển khai thực hiện “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Trong đó, giới thiệu, quảng bá những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu các cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các gương sáng đảng viên; các vấn đề đặt ra trong công tác phát triển đảng viên ở đơn vị cơ sở; tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái; phê phán hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và xu hướng hội nhập; phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước…

 

Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và trong các tầng lớp Nhân dân của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá những giá trị về văn hóa, du lịch, những nét đẹp riêng của vùng đất Kinh  Bắc.

 

Giao diện trang chủ “Bắc Ninh Hội nhập và Phát triển” phiên bản tiếng Việt bao gồm các chuyên mục: Tin tức; Phát triển và hội nhập; Xây dựng Đảng; Nét đẹp của vùng đất Kinh Bắc; Video clip; Góc ảnh.

Cùng với phiên bản tiếng Việt, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về tỉnh Bắc Ninh trên 03 thứ tiếng nước ngoài: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc.

Yêu cầu về nội dung thông tin đăng tải: Tuyên truyền có hiệu quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền tỉnh; đồng thời tuyên truyền, quảng bá những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bắc Ninh./.

 

 

Tuấn Chiến