(ĐCSVN) – Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?”

Tham gia chương trình giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời gồm: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; một số tấm gương từ thực tiễn được chọn từ một số hội nghị tuyên dương điển hình…

Mục đích của cuộc giao lưu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương về vai trò, ý nghĩa của Quy định trách nhiệm nêu gương; qua đó, góp phần xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trong chương trình giao lưu trực tuyến, các vị khách mời sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi do bạn đọc gửi đến.

Theo kế hoạch, cuộc giao lưu diễn ra vào 8h30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên cuộc giao lưu dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 2 năm 2019.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ:

Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Email: thuhadcsvn@gmail.com; hienhoacpv@gmail.com

Điện thoại: 080.44060; 0982328299; 0912505559.

Trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi và tham gia chương trình./.

PV