Làm việc với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương chiều 12/6 có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An.   

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo của Tỉnh ủy Nghệ An trình bày tại buổi làm việc cho biết: Sau khi có các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Đồng thời, Tỉnh ủy Nghệ An cũng chú trọng tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cụ thể như: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo, Nghệ An đã tổ chức sơ kết, tổng kết 8 chỉ thị, nghị quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đánh giá việc đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền còn chậm. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự coi trọng việc cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nên chất lượng thực hiện chưa cao. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy, nhất là ở cơ sở còn thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả chưa được quan tâm đúng mức. 

Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Trung ương nên có quy định cụ thể về cách thức, phương pháp tổ chức, quán triệt học tập, phổ biến đối với từng thể loại, cấp độ chủ trương (nghị quyết, chỉ thị, kết luận…) để tạo thuận lợi cho địa phương, cơ sở trong việc triển khai. Khi nghị quyết, chỉ thị được ban hành, cần sớm có hướng dẫn và tài liệu nghiên cứu, học tập, nhất là trong điều kiện tổ chức học tập trực tuyến như hiện nay. Ban Tuyên giáo Trung ương cần tăng cường tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. 

Về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới: Tính đến cuối năm 2018, tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) tại tỉnh Nghệ An là 545, trong đó có 524 cơ sở y tế nhà nước, 21 cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở KCB BHYT bao phủ từ tỉnh đến huyện, xã (tuyến tỉnh là 17, tăng 02 cơ sở so với năm 2009; tuyến huyện 44 cơ sở, tăng 15 cơ sở so với 2009; tuyến xã 484, giảm 13 cơ sở so với năm 2009. Ngoài ra, có 04 bệnh viện của các bộ, ngành đóng trên địa bàn tham gia KCB BHYT. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung trong đó KCB BHYT ngày càng được cải thiện và nâng cao, người dân được tiếp cận với nhiều trang thiết bị tiên tiến. Đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội, BHYT được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, triển khai thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật cao. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB và thanh quyết toán BHYT giúp việc quản lý KCB BHYT chặt chẽ và thuận lợi hơn.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, cấp ủy, chính quyền, ngành y tế, bảo hiểm xã hội các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW. 

Kết quả qua kiểm tra, giám sát và các đợt đánh giá sơ kết, tổng kết cho thấy chất lượng KCB cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; tỷ lệ người dân hài lòng với phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế được cải thiện rõ nét. Quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo theo đúng quy định; chất lượng KCB ngày càng được cải thiện; nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; khắc phục được nhiều hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện...

Thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền để triển khai thực hiện chính sách BHYT, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT do Trung ương phát động. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT. Kết quả, tỷ lệ bao phủ BHYT từ năm 2009 đến năm 2018 tăng 29,7% (từ 59% năm 2009 tăng lên 88,7% năm 2018), vượt chỉ tiêu đề ra; nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT ngày càng đầy đủ hơn.

Báo cáo của Tỉnh ủy Nghệ An cũng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TW như: Công tác tuyên truyền chính sách BHYT tuy được đẩy mạnh nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới. Cùng với đó, trong những năm gần đây, khi chính sách BHYT thay đổi, Nghệ An có số bội chi quỹ, vượt dự toán Chính phủ giao nằm trong nhóm có tỷ lệ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác KCB BHYT. Chất lượng KCB ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là y tế cơ sở (Trạm y tế xã và một số Trung tâm y tế huyện), dẫn đến tình trạng vượt tuyến khiến chi phí thanh toán đa tuyến tăng cao; tình trạng quá tải, đặc biệt là một số bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện khu vực, Bệnh viện Thành phố Vinh, đặc biệt sau khi thực hiện chính sách thông tuyến trong KCB BHYT. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng lạm dụng, thậm chí có trục lợi quỹ BHYT...

Cùng với việc chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém nêu trên, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất: Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định chưa phù hợp; sớm ban hành các mức định giá thuê dịch vụ cho các hoạt động công nghệ thông tin trong công tác KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT; xây dựng chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đối với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ y tế theo đúng lộ trình; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực cho Nghệ An, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cao cho các bệnh viện của tỉnh Nghệ An; sớm quy định thực hiện bệnh án điện tử trong toàn hệ thống KCB BHYT, để thống nhất trong việc giám định trên hệ thống giám định BHYT, bảo đảm chất lượng và rút ngắn thời gian giám định tại các cơ sở KCB.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Nghệ An, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy Nghệ An; đề nghị trong thời gian tới Nghệ An phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, qua đó đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 38 - CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tính đúng đắn của Chỉ thị này, khẳng định bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Đồng chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Nghệ An đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, thể hiện qua những con số cụ thể cho thấy công tác KCB BHYT trong 10 năm qua tại Nghệ An ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng (cơ sở KCB BHYT, số lượt KCB BHYT, chất lượng KCB). Đồng chí cũng phân tích một số hạn chế, yếu kém của Nghệ An trong công tác này và đề nghị trong thời gian tới tỉnh Nghệ An cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT; nâng cao chất lượng KCB BHYT; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT; ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế công tác khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh và Bệnh viện 115 Nghệ An./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng