Theo chương trình Hội nghị, ngày 21/4, các đại biểu học tập, quán triệt, thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và tập huấn công tác kiểm tra năm 2017.

Dự Hội nghị có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên chi hội Nhà báo trên cả nước.

 Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định: Trong thời gian qua, báo chí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đội ngũ những người làm báo Việt Nam có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, phẩm chất đạo đức trong sáng, vững vàng nghề nghiệp, giàu tinh thần cống hiến, không ngại khó khăn gian khổ, luôn nỗ lực lao động cần cù, sáng tạo vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Bên cạnh những đóng góp lớn và những tấm gương đáng tự hào đó, có một thực tế là hiện nay, các biểu hiện hành vi tiêu cực trong hoạt động báo chí ngày càng phức tạp và rất đáng lo ngại. Đó là: việc thông tin sai sự thật, thổi phồng hoặc bóp méo sự thật, tô hồng hoặc bôi đen vì những mục đích không trong sáng.

Tình trạng báo chí bị thương mại hóa không những không bị ngăn chặn đẩy lùi mà có xu hướng nghiêm trọng hơn bằng việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, thiếu nhân văn và phản giáo dục. Tình trạng cơ quan báo chí và nhà báo lạm quyền, cửa quyền, lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi, trục lợi và làm trái pháp luật, trái truyền thống đạo lý ngày càng gia tăng.

“Tình hình này cho thấy sự tha hóa, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận những người làm báo Việt Nam đã đến mức báo động, tác động xấu đến vai trò, uy tín của báo chí đối với xã hội, làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với báo chí, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước và cộng đồng, làm mai một hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đạo đức báo chí trở thành một vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội Nhà báo phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho toàn thể hội viên và người làm báo học tập nghiêm túc 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Thuận Hữu cũng đề nghị các cấp Hội triển khai ngay việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây là công việc quan trọng và có tính chất quyết định để thực hiện tốt Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp.

Cùng với việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, tổ chức Hội cần chú ý kiện toàn và đưa công tác kiểm tra của Hội vào nề nếp, đạt hiệu quả, chất lượng.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đề cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.


Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, cùng với việc giới thiệu Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập huấn công tác kiểm tra, hướng dẫn thành lập Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Ngày 30/3/2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, gồm 2 cấp: Cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố, liên chi hội, chi hội trực thuộc; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Theo Quy chế này, những hội viên vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật như: phê bình, khiển trách, cảnh cáo, khai trừ và thu hồi thẻ hội viên. Với những hội viên bị khai trừ, thu hồi thẻ hội viên, Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp sẽ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo.

10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam
Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật Bản quyền và các quy định của pháp luật ;Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.
Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.
Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.
Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.
Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.
Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.
Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

Tin, ảnh: Thành Tâm