Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong suốt 60 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hoá truyền thống đầu Xuân, năm mới của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trồng cây dịp Tết Kỷ Hợi - Ảnh: Hạnh An

Những năm qua, các cấp, ngành, cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn xác định trồng cây xanh là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương không chỉ cho hôm nay mà cả thế hệ mai sau.

Trong năm 2018, Quảng Bình đã tập trung bảo vệ trên 539.000 ha rừng tự nhiên và rừng trồng; trồng mới 502 ha rừng phòng hộ và gần 11.000 ha rừng sản xuất. Riêng thành phố Đồng Hới trồng mới 60 ha rừng, chăm sóc và bảo vệ 2.000 ha rừng, công tác trồng cây xanh đô thị được chú trọng, trồng mới trên 1700 cây xanh đô thị.

Hiện, Quảng Bình là một trong trong 4 địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước với trên 67%. Theo kế hoạch, năm nay tỉnh phấn đấu trồng mới trên 11.000 ha rừng.

Sau lễ phát động, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, hoàn thành tốt kế hoạch trồng rừng, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Tạ Tuấn