Toàn cảnh Hội nghị.

Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, các mặt hoạt động của công tác tuyên giáo của Thành phố đều có chuyển biến tích cực, tác động tốt về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền thông tin thời sự, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường đã giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp đã quan tâm nắm bắt và xử lý có hiệu quả diễn biến tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn, quan tâm phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng bộ Thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, tính hiệu quả trong công tác tư tưởng, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, đồng chí Thân Thị Thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên dù đã được kiện toàn, củng cố, tuy nhiên chất lượng báo cáo viên chưa đồng đều. Đội ngũ báo cáo viên về thông tin thời sự, chính sách pháp luật còn ít về số lượng, chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cán bộ Đảng viên, nhất là trong bối cảnh đa dạng về thông tin như hiện nay. Mặc dù đa số cơ quan báo chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện đúng chỉ đạo định hướng của Thành ủy đối với một số vụ việc mang tính chất phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, tuy nhiên, vẫn còn có trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, để xuất hiện một số nội dung thông tin không đúng định hướng được phát hành trên các ấn phẩm báo chí. Chưa có nhiều bài viết có tầm và sức thuyết phục lớn để phản bác và thu hút, định hướng người đọc trước những vấn đề sai trái, vấn đề nóng. Chưa tạo được sự đồng bộ trong tổ chức nội dung và định hướng dư luận về các vấn đề sự kiện mà dư luận quan tâm. Một số vụ việc nhạy cảm, phức tạp có tác động lớn nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng với ngành tuyên giáo trong công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tham quan Triển lãm các hoạt động
về công tác tuyên giáo Thành phố trong năm qua.

Trước dự báo tình hình trong nước và thế giới có những tác động thuận lợi và khó khăn tới sự phát triển của Thành phố, đồng chí Thân Thị Thư nhấn mạnh, trong năm 2019, công tác tuyên giáo của Thành phố cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức theo hướng nâng cao sức thuyết phục và tính chiến đấu, tập trung đầu tư hoạt động tại cơ sở, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, bám sát thực tiễn, vào cuộc góp phần giải quyết tư tưởng nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thuyết phục để cùng nhận thức đúng; phát huy dân chủ, không áp đặt nhưng thẳng thắn thể hiện rõ chính kiến. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng. Nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, nêu cao vai trò của bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác tuyên giáo gắn với các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của ban Tuyên giáo các cấp đảm bảo tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, chủ động thông tin tích cực, định hướng tuyên truyền kịp thời nhanh chóng đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường gắn với việc xây dựng Thành phố thông minh. Thường xuyên thực hiện chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật góp phần định hướng tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm thi đua, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, về thi đua lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu trong xây dựng bảo vệ và phát triển Thành phố. Bên cạnh đó cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đặc biệt là chia sẻ các mô hình, các cách làm, những giải pháp từ chính thực tiễn của từng địa phương, từng lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương và đánh giá cao công tác tuyên giáo trong năm qua khi đã phát huy được truyền thống của mình và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhất trí với báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy về những kết quả đạt được cũng như mặt hạn chế trong năm qua. Đồng chí cho rằng, bối cảnh trong nước và thế giới năm 2019 sẽ có những tác động không nhỏ tới Thành phố, do đó, công tác tuyên giáo được đánh giá là rất quan trọng bởi nếu không tạo được sự tập trung, không tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân thì khó hoàn thành được các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, bài học thực tiễn cần rút ra trong công tác tuyên giáo là phải tăng cường nhạy cảm chính trị trong việc đánh giá, dự báo và truyền thông.

“Bài học được rút ra trong mọi việc của Thành phố, đặc biệt đối với những vụ việc có yếu tố nhạy cảm về chính trị thì cần phải huy động sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đó là phải có sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý và chỉ đạo của chính quyền; sự vào cuộc của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; phát huy sức mạnh của cả 3 cấp (phường-xã-thị trấn, quận-huyện, thành phố); truyền thông phải vào cuộc trước-trong-sau mỗi sự kiện đó”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắc nhở.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn đồng thời nhấn mạnh “ đây là công tác khó làm, ít người thấy, hiệu quả âm thầm nhưng lại rất cần thiết”.

Cũng tại Hội nghị lần này, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018./.

Tin, ảnh: V.Lê