Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam công bố
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017. (Ảnh: TH)

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các địa phương; cùng các tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về khoa học công nghệ (KHCN) được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, năm 2016, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ KHCN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên, thống nhất tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ nhất. Năm 2016, 71 công trình sáng kiến, sáng tạo được vinh danh nhân kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh.

Kế thừa, phát huy kết quả công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016, nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm có 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các Bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị. Đó là những công trình sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Tiêu biểu trong các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN năm 2017 được vinh danh là công trình ứng dụng bioreactor trong sản xuất giống cây cà phê bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào của nhóm tác giả Trần Thị Hoàng Anh và cộng sự ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên; thiết bị rửa và xử lý trái thanh long sau thu hoạch của tác giả Nguyễn Văn Cường, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xuất nhập khẩu Hiệp Phát ở Long An; nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong quá trình hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó một số dịch bệnh nguy hiểm của GS,TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai và các cộng sự; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo an toàn truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và đảm bảo đủ máy dự trữ cho điều trị của nhóm tác giả Nguyễn Anh Trí, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; giá đọc sách cho người khuyết tật hai tay của Trần Thảo Vy, lớp 10 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau…

Việc công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị,  tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh.

Theo đó, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc. Quá trình thực hiện phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận cho các tác giả. (Ảnh: TH)

Việc triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” sẽ được thực hiện có lộ trình cụ thể vừa làm vừa rút kinh nghiệm, định kỳ sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng. Trong quá trình triển khai cần thường xuyên đổi mới cách tổ chức, cách làm sao cho hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính ứng dụng cao vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam, đức tính thông minh, sáng tạo của người Việt Nam, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta cả trong và ngoài nước sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết, khơi dậy phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, đồng lòng, chung sức, vượt qua thách thức cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Đánh giá cao và chúc mừng các tác giả của 72 công trình, giả pháp sáng tạo được tuyển chọn trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017, Thủ tướng cho rằng, đây là những công trình thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lực tái tạo, biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh…

Hoan nghênh và đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đổi mới, sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã xác định cần phải “phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức” để phát triển nguồn trí thức, nâng cao chất lượng nhân lực và trình độ khoa học công nghệ của đất nước. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho tổ quốc.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động hôm nay được khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, cùng các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh:TH)

“Chúng ta cần tạo những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng để cùng góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước” – Người đứng đầu Chính phủ  nói.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp để hướng ứng, triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong phạm vi cả nước, tránh hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc, qua đó hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển tài năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, động viên các cấp, các ngành, các nhà khoc học, các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy, tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ trong cả nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục cho ra mắt Sách vàng sáng tạo Việt Nam vào dịp  kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống…./.

Thu Hà