Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh TH)

Ngày 14/4, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động năm 2017, quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Sau khi hợp nhất giữa Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội (tháng 9/2016), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội có 124 tổ chức cơ sở đảng gồm nhiều loại hình hoạt động khác nhau. Trong đó, có 44 tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, 32 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, 43 tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần và TNHH. Các tổ chức có hình thức kinh doanh đa ngành nghề, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với tổng số gần 8.500 đảng viên.

Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, năm 2017 và quý I/2018, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; hoàn thiện 20 chuyên đề của 6 nội dung đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”. Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng năm 2017 cho thấy, trong số 126/127 đơn vị đủ điều kiện phân loại có 63 đơn vị (chiếm 50%) đạt trong sạch, vững mạnh; 49 đơn vị (chiếm 39,7%) được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và 14 đơn vị (chiếm 10,3%) được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Năm 2017, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong Khối đạt trên 90 nghìn tỷ đồng (tăng 10%), tổng doanh thu đạt gần 75 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận kinh doanh đạt trên 4,5 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách đạt trên 8 nghìn tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 6,5 triệu đồng/người/tháng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc trong Khối trong quý I/2018 tăng từ 8-10% với giá trị sản xuất đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tổng doanh thu ước đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 850 triệu đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cho biết, đối với tổ chức đảng ở một số đơn vị không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc. Việc hoạt động của tổ chức đảng thuận lợi hay không một phần phụ thuộc vào ý thức chủ quan và sự ủng hộ của doanh nghiệp. Một số tổ chức đảng chưa chủ động xây dựng được quy chế, kế hoạch hoạt động thiết thực, cụ thể, hữu ích có tác động đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà chủ yếu là công tác đảng vụ nên chưa được lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ…

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Đảng ủy Khối cần tập trung phân tích để khắc phục, nâng cao tính chủ động, ý thức tuân chủ pháp luật và hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ngành. Đồng thời, Đảng ủy Khối phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp.

Nhấn mạnh trong Khối có nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công của Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp, nhất là thái độ làm việc, phong cách ứng xử và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

Đề cập bối cảnh đất nước và Thủ đô, những thách thức đối với các doanh nghiệp trong Khối, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trong Khối cần quan tâm thực hiện. Trong đó, nêu rõ: Hà Nội là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước, nên các doanh nghiệp của Thành phố phải có ý thức về vai trò này để nỗ lực vươn lên. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ các doanh nghiệp nước ngoài, nếu không tính toán, có giải pháp đổi mới, vươn lên, các doanh nghiệp Thủ đô sẽ đánh mất thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Đảng ủy khối thường xuyên lắng nghe, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp trong khối với các cơ quan Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp.

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với các đại biểu tại buổi làm việc. (Ảnh TH)
 
 Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; tạo đồng thuận, giữ vững ổn định ở từng đơn vị. Đảng ủy khối phải là trung tâm tạo mối liên kết chặt chẽ trong Khối, xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các doanh nghiệp khác, các cơ quan trung ương và thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mọi mặt.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy như: Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và đổi mới sinh hoạt Đảng; làm tốt nhiệm vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ./.

Thu Hà