Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự Hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tuấn Phong cho biết, trong năm 2019, hoạt động đối ngoại nhân dân nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực. Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại. Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể và quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt hơn quy định về thông tin, báo cáo trước và sau khi tổ chức hoạt động. Nhiều tổ chức đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế quản lý hoạt động đối ngoại nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định về đối ngoại, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch của các tổ chức nhìn chung cao hơn so với các năm trước. Nhiều tổ chức đã làm tốt công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực bổ sung cho kinh phí hoạt động đối ngoại.

Tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan, tổ chức đã tham luận và đưa ra một số ý kiến cụ thể để góp phần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, hoan nghênh sự đóng góp của các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đã góp phần làm nên những thành công chung của hoạt động đối ngoại năm 2019.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, nhất là khi Việt Nam đảm nhận triển khai các nhiệm vụ là Chủ tịch ASEAN và nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng, cần được tiếp tục kế thừa phát huy tốt hơn thế mạnh đối ngoại nhân dân của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực hoạt động.

Theo đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Đồng thời hết sức chú trọng đến mục tiêu chính trị, tính chính trị trong các hoạt động đa dạng của đối ngoại nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, không mơ hồ để sao cho mọi hoạt động đều mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt tốt hơn Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong tình hình mới và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này. Chú trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tăng cường công tác phối hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. "Chúng ta cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn, chia sẻ thông tin giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các hoạt động; phối hợp với các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài do các Đại sứ quán thành lập để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân" - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng yêu cầu cần tiếp tục phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và phát động thi đua công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân./.

Tú Giang