Tối ngày 9/11, Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương…

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là ngày Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. 

Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định: Trong 05 năm qua, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung đã có đóng góp quan trọng cho sự tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp, người dân. 

Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật hằng năm được Bộ Tư pháp tham mưu lựa chọn bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước. Nội dung Ngày Pháp luật được lựa chọn triển khai phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; bao hàm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Cùng với đó, hình thức tổ chức và mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật cũng rất đa dạng và phong phú; đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng nhiều hơn. Có thể kể đến một số hình thức, mô hình cụ thể như: Lễ mít tinh; hội thảo; thi tìm hiểu pháp luật; ngày hội pháp luật; xây dựng chuyên trang về Ngày Pháp luật; các hoạt động lồng ghép với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngày đại đoàn kết tại khu dân cư”… 

“Ngày Pháp luật đã thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội; đến với từng cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân”, Bộ trưởng khẳng định.

Giao lưu với các khách mời về các mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật. (Ảnh: TH)


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cho biết, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong triển khai Ngày Pháp luật. Cụ thể là cần khắc phục tính hình thức, dàn trải trong một số hoạt động; tập trung hơn nữa đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi người dân hơn ai hết rất cần được hỗ trợ trong tiếp cận thông tin pháp luật; nguồn lực cho công tác này cần được đầu tư thỏa đáng hơn.

Tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các đại biểu đã được xem phóng sự “09/11 – Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” và giao lưu với các khách mời về các mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những hành động cụ thể, thiết thực 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.  

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật và sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện quan trọng này. Đồng thời, hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần nghiêm túc nhìn nhận việc hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: TH)


Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong công cuộc Đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan. Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một đòi hỏi bức thiết. Với tinh thần đó, hôm nay, chúng ta trang trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Để Ngày Pháp luật năm 2019 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. 

Cùng với đó, chú trọng, tăng cường hơn nữa đến việc triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

“Cần có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước là lực lượng nòng cốt; đồng thời cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. 

“Một quốc gia phát triển vững bền cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 05 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật./.

Thu Hằng