leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị

Ngày 7/7, Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 42, Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ X có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí yêu cầu, các đại biểu tham dự hội nghị, cần tập trung thảo luận sâu về tình hình kinh tế - xã hội, làm rõ vai trò đầu tàu kinh tế - xã hội của TP đối với cả nước; những kết quả TP đã đóng góp được và những mặt hạn chế cũng như giải pháp làm sao để kinh tế của TP tiếp tục tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho cả nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong hơn 20 năm qua, quy mô kinh tế của TP so với cả nước không ngừng tăng lên. Nếu như giai đoạn 1996 – 2000 kinh tế TP chiếm 17% kinh tế cả nước; giai đoạn 2001 – 2010 là 20% thì giai đoạn 2011 – 2019 là hơn 22%.

Với tăng trưởng kinh tế như vậy, cường độ kinh tế của TP/km2 so với cả nước không ngừng tăng lên. Giai đoạn 1996 – 2000, trên 1 km2 TP đã tạo ra giá trị gia tăng gấp 27 lần so với bình quân cả nước; giai đoạn 2001 – 2010 con số này là 31 lần và giai đoạn 2011 – 2019 đã gấp 35 lần.

Cơ sở để đảm bảo những nội dung trên, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân là do năng suất lao động của TP luôn cao hơn cả nước, bình quân khoảng từ 2,7 -2,9 lần.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra vị trí đầu tàu kinh tế không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng mà còn ở sự đóng góp của TP vào ngân sách Nhà nước. Giai đoạn 2011-2010, bình quân TP đóng góp 26,5% vào ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2011-2019 đóng góp 27,5% tổng ngân sách cả nước. “Như vậy, tỷ trọng đóng góp tiếp tục tăng lên. Đây là yếu tố khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của TP tiếp tục giữ vững”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra việc thu hút đầu tư nước ngoài vào TP so với cả nước cũng không ngừng tăng lên.

Tuy nhiên, đồng chí cũng đặt ra một vấn đề cần trao đổi và làm rõ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP so với cả nước có xu hướng giảm. Cụ thể, giai đoạn 2001 – 2019 tốc độ tăng trưởng TP bằng 1,6 lần tốc độ tăng trưởng cả nước; giai đoạn 2011 – 2019 còn 1,2 lần.

Đối với 7 chương trình đột phá của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được cũng có những mặt hạn chế. Điều đó đòi hỏi cần phải phân tích, làm rõ để rút ra bài học cụ thể, để khi thiết kế giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025 sẽ có những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm khắc phục được các hạn chế này.

Đề cập tình hình kinh tế - xã hội TP trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nổi bật trong thời gian qua, TP đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, các quận, huyện trên địa bàn đã triển khai tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các quận huyện cũng đã đẩy mạnh đầu tư công. Theo báo cáo xét về giá trị xây dựng đạt khoảng 43% gấp 3 lần cùng kỳ. Trong điều kiện có dịch COVID – 19, Bí thư Thành ủy đánh giá đây là kết quả rất đáng trân trọng.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và hơn 2 năm thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, các đại biểu cần thảo luận kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, định lượng những mặt còn hạn chế, từ đó xác định được giải pháp sắp tới nâng cao hiệu quả công tác này.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong 6 tháng cuối năm 2020, cần tiếp tục tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP; đồng thời tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp để sớm duy trì khôi phục kinh tế TP; tiếp tục hoàn thành đầu tư công giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo chương trình làm việc tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về một số nội dung quan trọng như: Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng với đó là nội dung Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Quy định 1374 ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2018-2020. Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về nội dung báo cáo liên quan đến công tác đảng viên trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu sẽ thảo luận về nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó tập trung vào: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách 5 năm (2015-2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021-2025); báo cáo kết quả 5 năm (2015-2020) thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 8/7./.

Tin, ảnh: V.Lê