TP.Hồ Chí Minh muốn tiếp nhận ý kiến của người dân để phát triển thành phố. (Ảnh: CTV)

Để làm rõ những nội dung của kế hoạch này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Phóng viên (PV): Thưa ông, đây không phải là lần đầu tiên TP tổ chức lắng nghe dân, việc Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức lắng nghe dân với quy mô lớn như thế này có ý nghĩa như thế nào?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Hiện nay Thành phố đã có rất nhiều cơ chế, phương thức để lãnh đạo Thành phố và các cấp lắng nghe ý kiến của nhân dân. Gần đây nhất, Thành ủy đã ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước", mà nguồn thông tin quan trọng được lấy từ ý kiến của các cử tri.

Thông qua Kế hoạch số 305-KH/TU về “Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”, lãnh đạo TP mong muốn phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và tôn trọng nhân dân của Ban Chấp hành Đảng bộ TP mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy. Việc tiếp nhận những sáng kiến, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân và các cơ quan đơn vị nhằm khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm của các tầng lớp nhân dân TP, đồng bào các giới, kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố về mọi mặt.


Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy T P. Hồ Chí Minh (Ảnh: MP)

Qua việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch 305, lãnh đạo TP trân trọng lắng nghe ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP  lần thứ X đã đề ra; đồng thời, tiếp thu những ý kiến, góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách sát hợp nhất.

PV: TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch này như thế nào để lắng nghe dân thực chất, có chiều sâu, phát huy dân chủ và thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các sở, ban, ngành và cả hệ thống chính trị TP cùng phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc và cụ thể hóa tất cả các nội dung được phân công theo Kế hoạch 305; tổng hợp ý kiến và báo cáo định kỳ hàng tuần cho Thường trực Thành ủy.

Theo kế hoạch, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các buổi lãnh đạo TP gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Thời gian dự kiến vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, từ nay đến hết tháng 12/2019. Mỗi cuộc tiếp xúc kéo dài khoảng ba giờ. Chủ trì những buổi gặp gỡ này là Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Đại biểu được mời lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân TP, cán bộ nghỉ hưu, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà quản lý, đoàn viên, thanh thiếu niên, công nhân, nông dân, phụ nữ, doanh nghiệp, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, độc giả, khán thính giả trong và ngoài nước... Về việc góp ý thông qua những diễn đàn tổ chức trên báo chí, thời gian mở các diễn đàn từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020.

PV: Thưa ông, sau khi tiếp nhận, yêu cầu đặt ra là phải xử lý các đóng góp, hiến kế của người dân. Việc xử lý các ý kiến cũng rất quan trọng? TP đã có những kế hoạch vấn đề này hay chưa? Trường hợp nhận được các ý kiến hay thì có phải thành lập hội đồng khoa học để thẩm định, phản biện từ các chuyên gia và ý kiến tranh luận từ người hiến kế hay không?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Tất cả ý kiến góp ý đều được nghiên cứu, tổng hợp, phân loại để đề xuất lãnh đạo TP xem xét chỉ đạo và phân công các cơ quan liên quan giải quyết thấu đáo. Hằng tuần Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất tiếp thu những ý kiến phù hợp, xác đáng; đề xuất giải pháp triển khai các ý tưởng, nội dung góp ý của người dân… tham mưu Thường trực Thành ủy.

Với những ý kiến mang tính giải pháp thiết thực, sáng kiến, hiến kế có giá trị cao, lãnh đạo TP sẽ tiếp xúc trực tiếp để lắng nghe và cùng trao đổi với người dân. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân TP và các sở, ngành sẽ cùng chung tay giải quyết những vấn đề mà các tầng lớp nhân dân đề xuất, kiến nghị.

Trên cơ sở các ý kiến của người dân gửi về, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ cùng các sở, ban, ngành TP tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung đề án, chương trình, kế hoạch phục vụ công tác biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV: Trong kế hoạch chưa nói đến hình thức biểu dương đối với các ý kiến hay, thiết thực và khả thi, đây cũng là động lực để khơi gợi, khuyến khích người dân hiến kế?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Lãnh đạo TP mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp và trân trọng các ý kiến mang tính giải pháp, những sáng kiến thiết thực, khả thi, có sự chuẩn bị chu đáo thành văn bản, chuyên đề, kế hoạch hoặc bài viết có giá trị với mục đích chung vì sự phát triển của Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ nghiên cứu và phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan để thẩm định, đề xuất với lãnh đạo TP có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với những sáng kiến, góp ý, hiến kế có giá trị cao, thiết thực và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và luôn sáng tạo đi đầu cùng cả nước, vì cả nước.


Tiếp nhận ý kiến của nhân dân để góp phần xây dựng TPHCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước. (Ảnh: CTV)

PV: Với những người không được gặp trực tiếp lãnh đạo, TP sẽ có những kênh nào khác để họ được góp ý, hiến kế?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: TP đã xây dựng nhiều phương thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý. Người dân có thể góp ý trực tiếp thông qua cấp ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội đại diện các giới, các ngành, các lĩnh vực; hoặc gửi ý kiến trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy theo địa chỉ số 127 Trương Định, phường 7, quận 3 hoặc gửi vào hộp thư điện tử vp.btgtu@tphcm.gov.vn.

Bên cạnh đó, người dân có thể tham gia ý kiến trên diễn đàn báo chí thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình triển khai trên tất cả các loại hình báo chí của các cơ quan báo chí Thành phố và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

TP cũng tổ chức 2 cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những kỳ vọng của nhân dân  trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với báo điện tử, trang thông tin điện tử, mấy năm gần đây mạng xã hội có bước phát triển hết sức mạnh mẽ và có sự tác động rất lớn đến người dân cùng với vô vàn tiện ích, phục vụ nhu cầu kết nối, trao nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, bên cạnh phương pháp khảo sát truyền thống, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu thu thập thông tin, lấy ý kiến người dân bằng hình thức khảo sát trực tuyến và thu thập ngẫu nhiên thông qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Imessage, Messenger để thu nhận đa dạng, sâu rộng thêm ý kiến của các thành phần người dân trong bối cảnh tác động rất mạnh mẽ và rộng lớn của internet và mạng xã hội như hiện nay.

PV: TP.Hồ Chí Minh đã giao các cơ quan truyền thông tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung này. Để các chuyên trang, chuyên mục đạt hiệu quả, các cơ quan truyền thông cần lưu ý những điểm gì?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê: Tùy theo tôn chỉ, mục đích và đối tượng công chúng, các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp và mang lại hiệu quả cao. Trong quá trình tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân, cần chọn lọc những ý kiến hay, phù hợp, những giải pháp thiết thực để đăng tải. Bên cạnh đó, cần đầu tư thực hiện các tuyến bài, các tác phẩm phát thanh - truyền hình quảng bá những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những sáng kiến của tập thể, cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Quỳnh Mai (thực hiện)