Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Trình bày Báo cáo một số vấn đề giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, dự án Luật đã được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.

Thường trực Uỷ ban đã tổ chức làm việc với Ban soạn thảo về các nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thư viện tại nhiều thư viện trong cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo Luật quy định Thư viện Quốc gia Việt Nam là thư viện trung tâm của cả nước (khoản 1 Điều 9). Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một thư viện cấp tỉnh đóng vai trò thư viện trung tâm trên địa bàn (khoản 2, Điều 10). Thư viện Quốc gia và thư viện cấp tỉnh sẽ do Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư.

Đối với thư viện cấp huyện, xã, chính quyền địa phương quyết định mô hình tổ chức và hoạt động, bảo đảm điều kiện hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu người sử dụng thư viện ở địa phương, quán triệt theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm Nhà nước trong việc đầu tư thư viện công cộng đến cấp nào còn có nhiều ý kiến khác nhau. Do vậy, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng trình UBTVQH cho ý kiến thêm về nội dung này.

Theo Báo cáo, qua tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, rà soát dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng đề nghị, bỏ chương quy định về xếp hạng và đánh giá hoạt động thư viện, ghép nội dung chương này thành 2 điều và đưa vào Chương III quy định về hoạt động thư viện. Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng cho biết, không đưa việc xếp hạng thư viện vào dự thảo Luật do chưa rõ sự tác động đến công tác quản lý thư viện, hay giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thư viện. Mặt khác, việc xếp hạng thư viện không mang tính đại diện vì đối tượng xếp hạng là thư viện công lập có tư cách pháp nhân chiếm số lượng không nhiều. Ngoài ra, loại hình thư viện cũng đa dạng (thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, ....) nên khó bảo đảm khách quan, chính xác khi thực hiện việc xếp hạng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, UBTVQH thống nhất với quy định Nhà nước có trách nhiệm tập trung đầu tư cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh, song cần tiếp tục rà soát các quy định về chính sách đầu tư để tránh dàn trải. UBTVQH cũng thống nhất bổ sung quy định về Ngày sách Việt Nam vào dự thảo Luật Thư viện và lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam.

Cũng trong phiên họp chiều nay, UBTVQH cho ý kiến về một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên.

Theo chương trình phiên họp, ngày mai 15/8, UBTVQH sẽ tiếp tục xem xét việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 và tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các Bộ trưởng, trưởng ngành các Bộ trả lời chất vấn gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công Thương; Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng Kiểm toán nhà nước.

Dự kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội./.

MD