Ngày 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và 160 đảng viên đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh cho biết: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang TP trong 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng.

Để Đại hội hoàn thành chương trình đề ra, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu quán triệt tinh thần Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Quyết thắng, tích cực nghiên cứu đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Đồng thời quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sáng tạo xây dựng phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện chủ trương của Đảng bộ TP là xây dựng TP thông minh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, cùng cả nước, vì hành phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP nhiệm kỳ 2015- 2020, đánh giá đúng kết quả đạt được, những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học thiết thực. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong thời gian tới, đề ra các khâu đột phá xây dựng Đảng bộ Quân sự TP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 
 Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 tại Đại hội cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự TP hoàn thành tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, đề án sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm và 11/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ. Trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, như: Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, củng cố nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để TP phát triển cùng cả nước, vì cả nước.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng cơ sở đảng, chi bộ trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo, chất lương hoạt động của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên… Đánh giá hằng năm có từ 99,3% trở lên cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

 
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao bức trướng tặng Đại hội.

Thực hiện ba khâu đột phá

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự TP xác định thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp; Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tập trung vào cấp ủy, chi bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự TP tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu triển khai thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, giữ vững thế trận khu vực phòng thủ phù hợp đặc điểm của đô thị phát triển, mẫu mực vừa trong bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tốt lực lượng dân quân, lực lượng tự vệ, dự bị động viên; tham mưu và tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo phân cấp, cập nhật kiến thức mới sát tình hình hiện nay…

 
 
 Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian trưng bày tại Đại hội 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Đảng bộ Quân sự TP cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao cảnh giác cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, dân quân tự vệ… tạo điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Đại hội diễn ra đến hết ngày 15/7./.

Hoàng Mẫn- Phú Đức