leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: P.V) 

Cụ thể, triển khai Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 (về mức lãi suất tối đa bằng VND của tổ chức, cá nhân tại Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014), BIDV điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi VND đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng tối đa 0,2%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tối đa 4,25%/năm.

Triển khai Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 (về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016), BIDV giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND với một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, tối đa 5,0%/năm.

Với trách nhiệm của Ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc thực thi chủ trương của Chính phủ về việc tiết giảm chi phí đầu vào là cơ sở để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay có chi phí vốn vay phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế, BIDV dự kiến sẽ tiếp tục giảm lãi suất huy động vốn các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ 0,2% - 0,5%/năm tùy kỳ hạn.

Việc BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay là hành động thiết thực của BIDV trong nỗ lực cùng ngành ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19, đảm bảo ổn định đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh.

P.V