• Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
11/01/2016
(ĐCSVN) – Sáng 11/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.