(ĐCSVN) - Sáng 27/10, tại thành phố Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo các cấp của tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ cùng 343 đại biểu đại diện cho hơn 84.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh:BT)


Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khái quát những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng bình quân hằng năm ước đạt 13,1%, cao hơn 7,28% so với mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010.

Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ổn định và phát triển; giá trị sản xuất bình quân tăng 6,2%/năm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, toàn tỉnh đã có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 29,4% số xã.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị được tăng cường đầu tư. Đặc biệt, hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện đáng kể; hạ tầng thuỷ lợi và công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư bảo đảm; đã có 85% số hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hệ thống lưới điện được đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đã có 100% xã, phường, thị trấn có lưới điện quốc gia, trên 98% số hộ được sử dụng điện.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và phát triển. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án kiên cố hoá trường lớp và xây nhà công vụ giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phát triển về quy mô và mạng lưới; cơ cấu ngành nghề đào tạo được mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được coi trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, vừa chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên một số lĩnh vực còn bất cập. Công tác quản lý môi trường còn hạn chế, chậm được khắc phục. Lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn ở mức độ cao…

Trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 với ngành công nghiệp và xây dựng 53%, dịch vụ 36% và nông - lâm - thủy sản 11%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9%/năm; trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 20%/năm trở lên.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, trong thời gian tới, toàn tỉnh sẽ vận dụng linh hoạt, hiệu quả các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 128.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quản lý và thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; phát triển chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm. Củng cố, tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông, khuyến lâm từ tỉnh đến cơ sở. Song song với đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong lối sống lành mạnh, có tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và nhân dân.

Tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong giai đoạn vừa qua. Trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết (14/16 chỉ tiêu), nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Trong đó, Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên đã có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo, tìm ra những khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Cụ thể, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, đạt trên 13% (cao hơn bình quân chung của cả nước). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng...

 

 Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: BT)


Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này cần tiếp tục thảo luận sâu sắc và thiết thực để đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề Đại hội cần thảo luận và ra Nghị quyết.

Một là, Đảng bộ cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước tiến bộ mới phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; lựa chọn tiếp nhận các dự án đầu tư khi quy hoạch đã bảo đảm. Coi trọng việc liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới; xác định rõ vai trò, vị trí của Thái Nguyên trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, giữ vững thành tích là đơn vị có phong trào giáo dục mạnh, tốp đầu của cả nước. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc. Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn vùng dự án. Thực hiện tốt chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp; các chế độ chính sách đối với người có công, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ba là, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, nơi có đông công nhân làm việc và sinh hoạt. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Bốn là, chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ để xác định mục tiêu, nội dung xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải thật sự gương mẫu đi đầu trong rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, nói đi đôi với làm, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 29/10./