(ĐCSVN) – Là huyện đảo có thành tích đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tiếp tục xác định những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, tiến tới xây dựng Cô Tô thành đô thị sinh thái biển có kinh tế năng động.

 

Lãnh đạo Huyện ủy Cô Tô làm việc với các cơ quan báo chí. Ảnh: HH


Đồng chí Hoàng Bá Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì mức trên 13,35%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.500 USD năm 2010 lên 2.050 USD năm 2014, gần gấp đôi so với các huyện miền núi biên giới của tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, phát triển nhanh các ngành dịch vụ, du lịch. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong phát triển kinh tế - xã hội được nhân rộng. Diện mạo của Cô Tô ngày càng đổi thay, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, từng bước xây dựng khu vực Cô Tô thành một vùng đảo có kinh tế phát triển, một căn cứ vững chắc đảm bảo an ninh - quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Đó là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục xác định những mục tiêu quan trọng, những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã quyết nghị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tiến tới xây dựng Cô Tô thành đô thị sinh thái biển có kinh tế năng động, xây dựng xã hội hài hoà, phát triển bền vững, người dân ứng xử văn hoá, môi trường trong lành, an ninh chính trị ổn định, giữ vững chủ quyền quốc gia; là “huyện đảo xanh” vùng tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.

Để cụ thể hoá mục tiêu này, Đại hội đã xác định các chỉ tiêu cụ thể. Đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 14-15%; tổng giá trị sản xuất trong toàn huyện hằng năm tăng từ 15-16%; giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp, thuỷ hải sản tăng từ 10-15%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Đến năm 2020, du lịch, dịch vụ chiếm 40-45%; nông, lâm, ngư nghiệp 30%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 20-25%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng trung bình 10% năm trở lên; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên từ 4.000 đến 4.500 USD vào năm 2020. Khách du lịch hằng năm tăng từ 10-15%. Cùng với đó là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về xã hội và môi trường. Nghị quyết cũng đã xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Đồng chí Hoàng Bá Nam cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống và được thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Trong đó, Đảng bộ huyện sẽ tập trung ưu tiên thực hiện 6 nội dung trọng tâm: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; huy động nguồn lực đầu tư cho hạ tầng; tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến; phát triển du lịch bền vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện xác định xây dựng và thực hiện tốt 3 đề án: Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; Đề án phát triển du lịch bền vững; Đề án tái cơ cấu tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng 3 công trình trọng điểm, gồm: Xây dựng tuyến đường xuyên đảo; quy hoạch, xây dựng cảng tàu du lịch Cô Tô; quy hoạch xây dựng sân bay trực thăng và khu vực bến đỗ thuỷ phi cơ.

 

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Hoàng Bá Nam
 trao đổi các nội dung thông tin với đoàn báo chí - Ảnh: HH
 


Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của huyện đảo Cô Tô đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện đầu tư cho Cô Tô phát triển toàn diện. Để tập trung giải quyết 3 khó khăn lớn nhất của huyện là giao thông, điện và nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất, năm 2013, tỉnh đã dành gần bằng 1/4 tổng chi đầu tư phát triển của tỉnh/năm để triển khai đưa điện lưới ra đảo Cô Tô cùng với việc đầu tư từ vốn Biển Đông hải đảo xây dựng hồ chứa nước và khu neo đậu tàu thuyền. Từ sau những đầu tư lớn về hạ tầng đã giải tỏa trăn trở, âu lo của các cấp chính quyền, để Cô Tô đủ tiềm lực và vững tin phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân yên tâm bám đảo, gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Để Cô Tô trong phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng cho rằng, huyện cần triển khai nghiêm túc, đồng bộ xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch kiến trúc đô thị... để định hướng phát triển Cô Tô với tầm nhìn dài hạn, đảm bảo vừa lưu giữ môi trường xanh, sạch riêng có của vùng biển đảo, vừa gắn kết với truyền thống, bản sắc văn hóa của một thành phố biển hiện đại khi mà chúng ta có lợi thế riêng của một huyện đảo non trẻ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của “thương hiệu” Cô Tô trong phát triển du lịch, dịch vụ thông qua các giải pháp tổng thể, đặc biệt là quan tâm khơi dậy và huy động tối đa nguồn lực ý tưởng và khát vọng vươn lên đổi mới, làm giàu của nhân dân; gìn giữ hình ảnh, ấn tượng của nhân dân và du khách về những con người Cô Tô thân thiện, chân thành, mến khách.

Cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò của một địa phương đi đầu trong việc thực hiện thí điểm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền, Cô Tô cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực; chăm lo hơn nữa việc tự rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các thôn, khu và đội ngũ cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức để làm nòng cốt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tâm huyết của nhân dân; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm nòng cốt, cơ sở và là tấm gương để tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Có như vậy, Cô Tô mới phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai./.