leftcenterrightdel
 Ảnh  minh họa. Nguồn: CPV

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn Mỹ An, Khoản 2, Khoản 3, Điều 32, Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định:

“2. Đối với đại hội đảng viên: Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ được triệu tập trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác, đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên, tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đảng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý.

3. Đối với đại hội đại biểu: Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đại biểu chính thức được triệu tập trừ số cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội, đại biểu chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội không có đại biểu dự khuyết thay thế”.

Theo quy định trên, các trường hợp vắng mặt trong đại hội có lý do như đồng chí nêu không tính vào tổng số đại biểu (nếu là đại hội đại biểu) hoặc tổng số đảng viên chính thức (nếu là đại hội đảng viên) khi tính kết quả trúng cử./.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")