Trả lời:

Nội dung bạn Thùy Dung hỏi được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể:

Khoản 3, Điều 10, Điều lệ Đảng quy định: “Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc giải thể đảng bộ, chi bộ trực thuộc”.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ bộ phận Văn phòng Bộ Tài Chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: mof.gov.vn)

Điểm c, Mục 19.3, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: “Đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở...”. Do vậy, đảng ủy cơ sở là đảng ủy cấp trên của đảng ủy bộ phận, có quyền quyết định thành lập hoặc giải thể các đảng ủy bộ phận trực thuộc. Tuy nhiên, trước khi quyết định cần báo cáo xin ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp của Đảng ủy cơ sở.

Khi lập đảng ủy bộ phận, các chi bộ trong đảng bộ bộ phận do đảng ủy bộ phận quản lý, còn các chi bộ khác trực thuộc đảng ủy cơ sở./.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")