Trả lời:

Mục 14.1 và 14.2 trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Khóa XII, hướng dẫn về quy trình tổ chức  đại hội, như sau:

leftcenterrightdel
 Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, Ninh Bình)
lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: tinhuyninhbinh.vn)

“Đại hội đảng bộ có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức.

14.1 - Phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể thảo luận văn kiện của cấp trên.

14.2 - Phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18, 22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp”.

Nội dung Hướng dẫn trên có thể hiểu rằng phiên họp trù bị không phải là quy định bắt buộc, nhưng nên thực hiện, vì phiên trù bị thực hiện một số phần việc về  tổ chức nội bộ để tạo không khí trang nghiêm và có nhiều thời gian cho những nội dung quan trọng ở phiên chính thức của đại hội./.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")