leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Thu Hà. 

Trả lời:

Mục 15.1, Quy định số 29-QĐ/TW, quy định: “Hội nghị lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới do đồng chí bí thư hoặc đồng chí phó bí thứ khóa trước tái cử, hoặc đồng chí được cấp ủy cấp trên ủy nhiệm (nếu bí thư và phó bí thứ khóa trước không tái cử) làm triệu tập viên, khai mạc, chủ trì cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị”.

TH (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")