leftcenterrightdel

 Khen thưởng các tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát
(Ảnh: Báo Long An)

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh Long An tại Hội nghị nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 diễn ra ngày 13/1 cho biết: Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 3 chuyên đề đối với 25 tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp huyện và cơ sở kiểm tra 558 tổ chức đảng, 641 đảng viên; giám sát chuyên đề 376 tổ chức đảng, 483 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và giải quyết 21/22 trường hợp đảng viên có thư tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 202 tổ chức đảng, 267 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 135 tổ chức đảng, 189 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 37, đã kỷ luật 37 đảng viên. Kiểm tra 593 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; qua kiểm tra còn 43 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 9 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật trong đảng.

UBKT cấp huyện và cơ sở giám sát thường xuyên 366 tổ chức đảng, 633 đảng viên; qua giám sát chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 12 đảng viên. UBKT cấp huyện và cơ sở giám sát chuyên đề 574 tổ chức đảng và 527 đảng viên; qua giám sát chuyển sang kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên. UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 10 cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp và 558 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phát hiện 7 tổ chức đảng, 10 đảng viên vi phạm trong công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí với số tiền vi phạm là 21.647.000 đồng, đã đề nghị xuất toán, thu hồi 9.356.000 đồng và giao đơn vị xử lý 12.291.000 đồng,…

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, thời gian tới UBKT tỉnh Long An tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc nhiệm vụ, chức trách của mình, hoạt động hiệu quả; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Khánh Vy