leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận Hội nghị

Sáng 13/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị nhằm cho ý kiến dự thảo lần thứ 4 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ 2 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; dự thảo lần thứ nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; dự thảo lần thứ nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về phương châm; chủ đề, đồng thời là tiêu đề; kết cấu; những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; bối cảnh tình hình thời gian tới, định hướng và quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ý kiến của các đại biểu góp ý vào các nội dung cụ thể như: phát triển doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường; cơ chế đột phá, tạo động lực để thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Đông Nam, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; các sản phẩm chủ lực theo nhóm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, đối với nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bên cạnh chỉ tiêu về tỷ lệ % số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ý kiến cho rằng, nên có chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đại biểu cũng đã thống nhất phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Kết luận nội dung này, về chủ đề Đại hội, đồng thời là tiêu đề Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, cần tiếp cận theo hướng những nội dung cần phải làm, lớn nhất, quan trọng bậc nhất. Theo đó, cần đảm bảo các yếu tố: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; ý chí khát vọng vươn lên; và đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, có thể cân nhắc bổ sung thêm từ “chủ động”, đồng thời xem xét có nên giữ lại thành tố “phát huy truyền thống” như dự thảo.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại Hội nghị

Đối với phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tiểu ban Văn kiện cần tiếp thu, điều chỉnh để thể hiện chặt chẽ hơn, đồng thời làm rõ và phân tích thêm nguyên nhân chủ quan, nhất là đối với những chỉ tiêu không đạt; tiếp thu một số nhận định để đánh giá cho sát, phù hợp cả về ưu và nhược điểm cả bằng nội dung viết và hệ thống số liệu ở bảng biểu.

Về mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá các mệnh đề đều đảm bảo; tuy nhiên cần sắp xếp lại phù hợp hơn. Với các chỉ tiêu, thì bổ sung thêm chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, đồng chí Thái Thanh Quý cho ý kiến cụ thể đối với Khu Kinh tế Đông Nam, vùng Hoàng Mai gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, vùng miền Tây Nghệ An.

Đối với các đột phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng tình, trong đó đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính cần nhấn mạnh kỷ luật, kỷ cương và liêm chính của bộ máy; đột phá về nguồn nhân lực cần quan tâm nhấn mạnh yếu tố ngoại ngữ. Đột phá về kết cấu hạ tầng cũng cần nhấn mạnh hạ tầng về năng lượng và thủy lợi. Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới quan điểm là phải tập trung hình thành được cụm cảng Cửa Lò để tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh về hạ tầng. Đồng chí Thái Thanh Quý thống nhất với đề xuất có 9 chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, cần tiếp tục đánh giá toàn diện, khách quan và gắn với quy chế, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành./.

Duy Nguyễn