Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa XIV. (Ảnh: Báo Yên Bái)

Tham dự Đại hội có: đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái và 168 đại biểu chính thức đại diện cho trên 4.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Vượt qua khó khăn, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các dự án trọng điểm đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cuối nhiệm kỳ, thị xã Nghĩa Lộ được mở rộng địa giới hành chính, là điều kiện quan trọng để phát triển toàn diện, bền vững.

Đến nay, kinh tế thị xã Nghĩa Lộ có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.380 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Thị xã Nghĩa Lộ đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích trên 500 ha gắn với chỉ dẫn địa lý "Gạo Mường Lò".

5 năm qua, thị xã Nghĩa Lộ huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị. Tổng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ ước đạt 3.336 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục đạt kết quả tích cực với 84% số trường đạt chuẩn. Thị xã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, giai đoạn 2013 - 2020; có 92% số hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa; 87% tổ dân phố, thôn, bản đạt chuẩn văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Công tác quân sự - quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ tỉnh giao gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên.

Chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm, Đại hội đã nêu mục tiêu chung và 21 chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ. Đồng thời đề ra nhiệm vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh và 6 chương trình trọng điểm cho giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống đã biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo Đại hội.
(Ảnh: Báo Yên Bái) 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống đã gợi mở một số nội dung để Đại hội thảo luận và quyết định. Đó là việc xác định nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đến 2025 thị xã cơ bản đạt đô thị loại III theo hướng xây dựng thị xã văn hóa, du lịch, văn minh gắn với định hướng chung của tỉnh là "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; tiếp tục quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa – xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ...

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các tham luận tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa XIV gồm 36 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh đã tái cử giữ chức Bí thư Đảng bộ thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nhóm PV