Đó là chia sẻ của đồng chí Đặng Ngọc Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân với phóng viên bên lề Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (diễn ra từ 8- 10/6/2020).

Đồng chí Đặng Ngọc Anh cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Xuân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

“Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội XI đề ra. Kinh tế của huyện phát triển ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tất cả vì sự phát triển của huyện”- đồng chí Đặng Ngọc Anh khẳng định.

leftcenterrightdel
Trong 5 năm tới, Đồng Xuân sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo 

Trước đó, tại phiên khai mạc Đại hội XII Đảng bộ huyện Đồng Xuân diễn ra vào sáng 9/6/2020, trong báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Xuân khoá XI (nhiệm kỳ 2015-2020) cho hay, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng bộ huyện này đã đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Cùng với đó, Đồng Xuân cũng ghi dấu ấn trong việc thực hiện quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được chú trọng đầu tư, diện mạo nông thôn có những chuyển biến rõ nét, nhất là hạ tầng giao thông.

“Những kết quả đáng kể này đã góp phần quan trọng để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện”- Bí thư Huyện uỷ Đồng Xuân Đặng Ngọc Anh khẳng định.

Qua 5 năm thực hiện các chương trình, dự án của Chính phủ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện bước đầu có diện mạo mới, không còn tình trạng thiếu đói. Tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giảm từ 82,97% năm 2015 xuống còn 41,86% năm 2020.

Việc triển khai các dự án và ứng dụng đề tài khoa học - công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp đạt được kết quả nổi bật; công tác trồng rừng gắn với quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường. Huyện chú trọng thu hút các dự án hỗ trợ người dân và các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng sản xuất với quy mô lớn, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; trên địa bàn huyện có một đơn vị đạt chứng chỉ Hội đồng quản lý rừng toàn cầu (FSC).

Cùng với những thành tựu trên, đồng chí Đặng Ngọc Anh cho rằng, để thúc đẩy sự phát triển và tạo ra những đột phá mới trên mặt trận kinh tế- xã hội, trong nhiệm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Xuân đã chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được địa phương tập trung thực hiện, nhiều công trình thiết yếu như: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, chợ, y tế, giáo dục... đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ, diện mạo nông thôn, đô thị thị trấn La Hai từng bước khởi sắc, thay đổi theo hướng đô thị hóa, văn minh. Các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, y tế... được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng.

leftcenterrightdel
 Một góc thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân

Nói về những định hướng cơ bản trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Huyện uỷ Đồng Xuân Đặng Ngọc Anh cho biết, đây là sẽ là thời gian mà Đồng Xuân phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để đưa huyện Đồng Xuân phát triển nhanh và bền vững, tạo nhiều chuyển biến về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư mạnh mẽ hệ thống kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động và quản lý; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu phát triển nhanh và bền vững.

Để đạt được những thành công đó, trong 5 năm tới, Đồng Xuân đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉnh trang, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn La Hai cơ bản thành đô thị loại IV. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho quá trình phát triển; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính các cấp tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả…

Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp. Phát huy nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động…

Một số chỉ tiêu nổi bật của huyện Đồng Xuân trong nhiệm kỳ qua:

- Tổng giá trị sản xuất tiếp tục tăng trưởng ổn định và có mặt phát triển, tốc độ tăng bình quân 5 năm đạt 12,2%.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 3.625,6 tỉ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 27.225 tấn, tăng bình quân 2,6%/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu đồng, đạt 102,5% so với chỉ tiêu nghị quyết.

- Đến cuối năm 2020, có 6/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đến năm 2020, có 95% gia đình, 96% thôn, khu phố, 82% xã, thị trấn và 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Đến cuối năm 2020, hộ nghèo giảm còn 6%, giảm 33,59% so với đầu nhiệm kỳ; giải quyết việc làm mới 12.618 lao động.

- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh./.

Bài, ảnh: Đình Tăng