leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

Đây là những nội dung chỉ đạo do đồng chí đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Hội nghị cam kết phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thông mới năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 20/4.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với các địa phương để sớm hoàn thiện những tiêu chí còn yếu, thiếu; xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt với tiêu chí môi trường, ở hầu hết các huyện đều còn yếu, do đó phải tập trung quyết liệt thực hiện, nhất là quan tâm tới việc tự phân loại và xử lý rác sinh hoạt tại gia đình, đồng thời bàn giải pháp lâu dài cho xử lý rác sinh hoạt, tích cực dọn vệ sinh khu dân cư, xây dựng cảnh quan nông thôn. Các huyện chủ động, tích cực trong việc tạo nguồn cho xây dựng nông thôn mới và xử lý dứt điểm nợ đọng, đồng thời quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, về tiến độ thực hiện hồ sơ và tiêu chí huyện nông thôn mới tại 6 huyện chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn gồm: Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ, Khoái Châu, Tiên Lữ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, riêng huyện Phù Cừ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, đã được tỉnh tiến hành thẩm tra. Các huyện còn lại hoàn thành, cơ bản hoàn thành từ 6 - 8 tiêu chí. Một số tiêu chí đã được các huyện thực hiện tốt như: Quy hoạch, văn hóa - y tế - giáo dục, sản xuất... Một số tiêu chí còn yếu, thiếu như: Môi trường, an ninh trật tự, điện, giao thông.

leftcenterrightdel
Khu dân cư thôn Đoàn Đào , xã Đoàn Đào, Phù Cừ. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

Thời gian tới, các huyện có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, yếu; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm chủ thể của người dân. Ban chỉ đạo tỉnh hàng tuần sẽ cùng với các huyện kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện xây dựng cụm dân cư “xanh - sạch - đẹp”. Huyện ủy, UBND các huyện có kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đoàn thể, từng địa phương, cơ sở; phân công trách nhiệm cho từng thành viên để đôn đốc việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên từng địa bàn, khu dân cư. Tăng cường huy động tối đa nguồn lực, nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng còn thiếu, còn yếu.

Tại hội nghị, 6 huyện và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tiến hành ký cam kết phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Khoái Châu và Yên Mỹ với gần 70 nghìn phiếu, bảo đảm tỷ lệ 65% trên tổng số hộ gia đình. Đến nay, việc lấy ý kiến đánh giá của người dân về xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện tại 8 huyên, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới tại huyện Phù Cừ. 

Theo kế hoạch, trong quý II/2020, Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh sẽ tiếp tục triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện còn lại là Ân Thi và Tiên Lữ.

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc Ban hành bộ tiêu chí tạm thời về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, bộ tiêu chí gồm các tiêu chí: Quản lý khu dân cư; Hạ tầng cơ sở; Văn hóa, gắn kết cộng đồng; Môi trường, cảnh quan. Để giúp các địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Hướng dẫn số 118/HD-SNN về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sau hơn 1 năm thực hiện, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu diễn ra sôi nổi, các địa phương trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã hình thành./.

 
Mai Ngọc (t/h)