Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm 11 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Là khối thi đua gồm các cơ quan tham mưu, các Ban Đảng của Tỉnh ủy, năm 2019, các đơn vị trong Khối đã chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

 
 Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc phát động, ký giao ước thi đua của đơn vị đều gắn với công tác xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua đều có nội dung cụ thể, có tính liên tục và kế thừa nên hiệu quả thi đua ngày một nâng cao. Các đơn vị luôn quan tâm, biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, động viên cán bộ, công chức viên chức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thi đua năm 2019 của Khối đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Năm 2020, các đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW  ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước trong đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua phù hợp, hiệu quả, thiết thực; kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Lam Hồng