Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2019, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh N.L)

Đảng uỷ Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự đảng bộ đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo triển khai. Theo đó, Đảng ủy Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và coi đây là khâu đột phá để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp 286 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 342 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi 342 trường hợp, chuyển đến 157 trường hợp; tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 15 đồng chí.

Đặc biệt, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2019, đồng chí Trần Huy Trường – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 1029-CTr/ĐU ngày 12/2/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra đối với 4 đảng ủy, chi bộ và giám sát chuyên đề đối với 5 đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”...
Qua công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên; biểu dương những điển hình tiên tiến, cảnh báo nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý kịp thời các vi phạm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

Trong năm 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh, để  triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời gian tới,  Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tài chính trong năm 2020; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm công tác chuẩn bị trước, trong và sau đại hội; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư và nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

Minh Thanh