Đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ, nhiệt huyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm công tác, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của Đảng và đất nước trong năm 2020. 

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của đất nước và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn, nhất là người đứng đầu ban chấp hành công đoàn các cấp, quán triệt sâu sắc các chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nội dung phát động thi đua, cụ thể hóa vào điều kiện cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, phát động và triển khai phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả và lan tỏa. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội cao, hiệu quả thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân 

Phong trào thi đua sẽ được thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 từ nay cho đến ngày 30/5 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 từ ngày 01/6 đến hết năm 2020 với chủ đề “Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

*Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn năm 2020, các cấp công đoàn cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức cũng như trong toàn bộ hoạt động của tổ chức Công đoàn; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ đề công tác công đoàn năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở trong 7 lĩnh vực chủ yếu. 

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiến hành thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức đồng bộ các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động và kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII) 

Thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi), tích cực tham gia xây dựng và triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi); chủ động thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động năm 2021 theo quy định pháp luật; tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động; tiếp tục tổ chức tốt chương trình của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao phúc lợi và lợi ích đoàn viên và người lao động”. 

Các cấp công đoàn cũng cần triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Trước mắt, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, phấn đấu để mọi người lao động đều có tết; nắm chắc tình hình quan hệ lao động, làm tốt công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện trả lương, trả thưởng với người lao động. Nếu có phát sinh “điểm nóng” hoặc những bức xúc của tập thể người lao động về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, kịp thời chỉ đạo công đoàn cơ sở, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị của đoàn viên, người lao động, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên theo quy định pháp luật.

Yến Chi