leftcenterrightdel
 Các đại hội Đảng ở cơ sở tại Quảng Nam đều thực hiện đảm bảo các quy trình

Theo đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của Trung ương; đồng thời thành lập các tiểu ban, các tổ công tác và chỉ đạo, phân công thành viên tham gia trực tiếp chỉ đạo đại hội các cấp ủy ở cơ sở cũng như chọn và chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm ở các địa phương, đơn vị cơ sở.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã chọn 36 tổ chức cơ sở đảng để đại hội điểm và 2 tổ chức cơ sở đảng thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội.

“Đến tháng 5/2020, có 36/36 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên đại trà, đồng thời cũng đã có 2/2 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội”- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín cho biết.

Ngay sau công tác đại hội Đảng ở cấp cơ sở hoàn thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tiến hành hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả từ công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội ở cấp cơ sở.

Ghi nhận từ hội nghị này cho thấy, các văn kiện trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được các cấp ủy ở cơ sở chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục đảm bảo theo đề cương hướng dẫn; đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Bên cạnh đó, đã tổ chức tốt cho các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã tham gia góp ý; đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia của cấp trên, của Tổ công tác. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chuẩn bị nghiêm túc, được cấp ủy thảo luận và tiếp thu nhiều lần trước khi trình ra đại hội. Nội dung góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp có trọng tâm, trọng điểm. Dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chuẩn bị đầy đủ nội dung, sát với báo cáo chính trị.

leftcenterrightdel
 Đến cuối tháng 5/2020, tất cả 36/36 tổ chức cơ sở đảng tại Quảng Nam được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên đại trà đều hoàn thành.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các cấp ủy ở cơ sở được ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo đúng quy định. Đã thực hiện đầy đủ 05 bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 02 đối tượng tái cử và lần đầu giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đối với nhân sự tại nơi cư trú và nơi công tác; nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy đều được kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

“Kết quả này cho thấy, việc chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở tại Quảng Nam lần này đảm bảo về mặt số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ đúng theo quy định”- đồng chí Nguyễn Chín, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá thêm.

Nói vế kinh nghiệm tổ chức đại hội ở cấp cơ sở tại Quảng Nam vừa qua, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nan Nguyễn Chín cho biết, hầu hết đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Nam đều tiến hành 2 phiên: phiên trù bị và phiên chính thức. Tại phiên trù bị, các đại hội ở phiên này thực hiện trong thời gian một buổi, được tổ chức nghiêm túc, đúng chương trình đề ra. Trong khi đó, tại phiên đại hội chính thức, đa số các đảng bộ cơ sở tổ chức trong thời gian 01 ngày, một vài đơn vị do tình hình dịch COVID-19 nên kết thúc trong 1 buổi sáng nhưng kéo dài đến quá 12 giờ trưa; các chi bộ cơ sở đa số tổ chức phiên chính thức trong thời gian 1 buổi.

“Các nội dung trong chương trình đại hội (khai mạc, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, bầu cử, tham luận, giải lao…) cơ bản được bố trí thời lượng hợp lý, không quá dài và không có thời gian “chết” trong suốt quá trình đại hội diễn ra. Các nội dung văn nghệ chào mừng, thiếu nhi dâng hoa, điểm tâm giữa buổi đã được các tổ chức cơ sở đảng cắt bỏ không đưa vào chương trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và giảm số lượng đại biểu khách mời so với dự kiến”- đồng chí Nguyễn Chín cho hay.

Về nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm ban chấp hành trình đại hội đều được các TCCSĐ chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đánh giá phù hợp với thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu giải pháp hợp lý, mang tính thực tiễn cao với địa phương, đơn vị.

Các đại hội cũng dành thời gian thỏa đáng cho phần tham luận, thảo luận. Đặc biệt là đã phân công các tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị báo cáo tham luận, nội dung tham luận khá phong phú, sinh động (báo cáo giải trình của UBND, tham luận của các ngành: giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa xã hội; tham luận của các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã; của các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã…).

Về chương trình hành động, mặc dù lần đầu tiên chuẩn bị và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhưng các TCCSĐ đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, các đại hội  cơ sở vừa qua sẽ giúp Quảng Nam rút ra nhiều kinh nghiệm để chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở  cũng như tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Về nội dung bầu Ban Chấp hành, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín, các cấp ủy đương nhiệm các chi, đảng bộ đã chuẩn bị tốt đề án nhân sự; Đoàn chủ tịch trình bày đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại hội đã thảo luận và biểu quyết về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất với đề án. Quá trình thực hiện các bước ứng cử, đề cử theo quy định và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị chu đáo, đúng quy định.

Về việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư đảng ủy, theo đồng chí Nguyễn Chín, sau khi có kết quả bầu cử ban chấp hành, đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh bí thư đảng ủy trong số các ủy viên ban chấp hành mới vừa trúng cử theo đúng quy định (Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội về việc sử dụng ban kiểm phiếu bầu ban chấp hành để tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư đảng ủy cơ sở) và ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ phát phiếu, tổ chức bỏ phiếu, và kiểm phiếu, báo cáo kết quả với đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy cấp trên (thông qua đồng chí có thẩm quyền được cấp ủy cấp trên cử về dự và chỉ đạo đại hội) để tham khảo khi tiến hành bầu bí thư tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất.

Về kết quả bầu cử, theo báo cáo sơ bộ tổng hợp từ 32/36 TCCSĐ đã tổ chức xong đại hội điểm (đến tháng 4/2020), trong đó có 22 đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ cơ sở đã bầu 311 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn chung, các đại hội đã bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên rất tập trung, đảm bảo số lượng, cơ cấu, người trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu khá cao, từ 70% trở lên; có người trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 100%, đa số là trên 90%. Hầu hết, các đồng chí dự kiến bầu vào các chức danh lãnh đạo, chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao./.

Bài, ảnh: Đình Tăng