leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng – Trung ương; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển, Bộ Công Thương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam một số tỉnh, thành và 350 đại biểu đại diện cho 7 triệu thành viên.

Phong trào thi đua tạo động lực làm nên sự thành công

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam nêu rõ: quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ thị của Đảng và các quy định của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/2/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành...5 năm qua, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đầy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

leftcenterrightdel

Video: Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. 

Trong đó, nhiều phong trào thi đua có sức lan toả, rộng khắp, nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng nhờ đó, đã có sức tập hợp, thu hút cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên thành tựu quan trọng trong phát triển hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, hiện nay, hệ thống gồm Liên minh HTX Việt Nam và 63 Liên minh HTX cấp tỉnh, ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò nòng cốt, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Hiện nay, cả nước có hơn 24.800 HTX, 91 liên hiệp HTX, 112.000 tổ hợp tác, hơn 1.700 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị với khoảng hơn 7 triệu thành viên, có tác động đến khoảng 30 triệu người lao động, chủ yếu là địa bàn nông thôn, đóng góp khoảng 6% GDP cả nước.

"Những thành tựu và tiến bộ đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước", Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng Bằng khen cho 12 tập thể  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo tại Đại hội thi đua yêu nước của Liên minh HTX Việt Nam lần thứ IV do, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh trình bày nêu rõ, 5 năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống và mục tiêu phát triển KTTT, HTX của đất nước, của từng địa phương. Tên các phong trào thi đua ngắn gọn, rõ ràng, dễ thực hiện, lượng hóa được các chỉ tiêu thi đua... Các phong trào thi đua được tổ chức đan xen nhau, các chỉ tiêu thi đua được cụ thể theo từng năm và được triển khai đến các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các HTX, Liên hiệp HTX.

Cùng với đó, việc phát động và đăng ký giao ước được trì nền nếp; mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng đều được cụ thể hoá, thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua. Công tác khen thưởng được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan toả của các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến.

Xuất hiện nhiều HTX hiệu quả cao, quy mô lớn

Cụ thể trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đi vào thực tế cuộc sống, lao động của các HTX, thành viên và người lao động; đã xuất hiện một số HTX, Liên hiệp HTX sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt hiệu quả cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị gia tăng trong một số mặt hàng chủ lực của địa phương và có sức lan tỏa ra cả nước như: HTX Chè Tân Hương, tỉnh Thái Nguyên; HTX Đan Hoài, thành phố Hà Nội; HTX Nông nghiệp và Thương mại Mường Động, tỉnh Hòa Bình; HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, tỉnh Thanh Hóa; HTX Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình; HTX Sản xuất và dịch vụ Sông Lam, tỉnh Nghệ An; HTX Thanh Long Tầm Vu, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; Liên hiệp HTX thương mại (Saigon Co.op) TP. Hồ Chí Minh; HTX Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Bích, tỉnh Sóc Trăng, HTX Rạch Gầm, tỉnh Tiền Giang...

leftcenterrightdel

Trao tặng bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Cùng với đó, nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ HTX tâm huyết, cần cù, sáng tạo, gắn bó với thành viên và người lao động như ông Nguyễn Đức Điểm, Giám đốc HTX Vận tải Tân Phú tỉnh Thái Nguyên là thương binh loại 1/4, bị thương mất một cánh tay, năm nay 73 tuổi nhưng tư duy vẫn sáng tạo, tâm huyết, có nhiều sáng kiến trong lãnh đạo quản lý sản xuất kinh doanh lãnh đạo HTX có doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Dương Liễu, thành phố Hà Nội, đã lãnh đạo HTX phát triển, có số vốn điều lệ gần 7 tỷ đồng, doanh thu hàng năm trên 70 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 3,5 tỷ đồng; ông Cao Thành Văn, Chủ tịch HĐQT HTX Artemia Vĩnh Châu, Bạc Liêu HTX chuyên sản xuất, kinh doanh trứng cua biển giống, với số vốn điều lệ 7 tỷ, doanh thu đạt trên 40 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng/năm thu nhập bình quân của thành viên gần 7 triệu đồng/ tháng...

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam phát động đã lôi cuốn được sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên người lao động trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước. Chính từ những phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng.

Kết quả, trong 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua, Liên minh HTX Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng; 41 Huân chương Lao động; 62 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 22 Cờ thi đua của Chính phủ.

Cùng với đó, để kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng thưởng: 30 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Liên minh HTX Việt Nam”; 200 Cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua; 4.316 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào thi đua; Biểu dương, tôn vinh 91 tập thể, 74 cá nhân là thành viên HTX, Liên hiệp HTX điển hình tiên tiến…

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 72 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020./.

Tin, ảnh: Phạm Cường