Cụ thể, từ nay đến kết thúc Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, tập trung tuyên truyền về thành tựu của Đảng ta trong 90 năm qua, nhất là ý nghĩa, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung, Đảng bộ tỉnh, đảng bộ địa phương nói riêng; Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, công tác chuẩn bị, các ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên đối với các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy tại đại hội; thông tin diễn biến và kết quả đại hội đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Hồ Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH MTV cao su Chư Pah (Ảnh: Tỉnh đoàn Gia Lai)

Kịp thời phát hiện và phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; lợi dụng tính dân chủ trong góp ý để gây mất đoàn kết nội bộ; thái độ thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng..., chú trọng phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch.

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, thời điểm trước và trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến tháng 10/2020), tập trung vào Dự thảo các các văn kiện trình Đại hội, kết quả, ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, ý kiến của Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp dưới đối với các văn kiện trình Đại hội.

Những thành tựu nổi bật của địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng, bao gồm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phản động...

Bên cạnh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, tâm trạng, dư luận xã hội về kết quả của đại hội đảng bộ các cấp, cần tập trung công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền kết quả, những điển hình được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai (tháng 3/ 2019), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 (dự kiến tổ chức vào Quý IV/2020).

Sau Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào các hoạt động chào mừng thành công, thông báo nhanh về kết quả Đại hội đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh tới các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; dư luận của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đối với thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tuyên truyền thông tin những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020 nói riêng, thành tựu sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đối mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020. Tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài ngước hướng về Đảng, hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, phát động các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020.

“Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần cụ thể hóa và tổ chức hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên”, đồng chí Hà Thị Giang Thảo nhấn mạnh./.

Anh Tuấn