leftcenterrightdel
 Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Phú Ninh.

Chiều 18/2, Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam có buổi làm việc với Huyện uỷ Phú Ninh về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì buổi làm việc.

Đã đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Tại buổi làm việc, đại diện Huyện uỷ Phú Ninh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Qua thực hiện, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các mặt kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là 100% số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2016 (trước 02 năm so với Nghị quyết); thị trấn Phú Thịnh được công nhận đô thị loại V.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng định hướng, đến cuối năm 2020, ước Nông nghiệp chiếm 12,2%, Công nghiệp – Xây dựng chiếm 47,7%, Thương mại- Dịch vụ chiếm 40,1%. Bình quân hằng năm giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tăng trên 3,55%; công nghiệp – xây dựng tăng 20,2%, trong đó công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trên 21,4%; dịch vụ tăng trên 21,6% theo giá so sánh 2010. 

Về các chỉ tiêu xã hội, đáng chú ý là tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi: Thể nhẹ cân còn 6,55%; thể thấp còi còn 11,16%. Hằng năm giải quyết việc làm mới cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,52%. Bình quân hằng năm có 90% thôn, khối phố và 90,8% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,5%. Cơ bản không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo (trừ các hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội). Xây dựng 2 trường THPT, Trung tâm VH- TT huyện đạt chuẩn.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, quốc phòng- an ninh, nổi bật là tỷ lệ giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; 11/11 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; oàn thành chỉ tiêu kết nạp 150 đảng viên/năm; trên 75% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), không có tổ chức đảng yếu kém.

leftcenterrightdel
 Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh Nguyễn Phi Thịnh cho rằng, trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của trên, đến nay Phú Ninh đã cụ thể hoá và có những chỉ đạo cụ thể cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới 

Theo Bí thư huyện uỷ Phú Ninh Nguyễn Phi Thạnh, trên cơ sở chỉ đạo của trên, Huyện uỷ Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy liên quan đến công tác nhân sự. Huyện ủy cũng ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về Đại hội; đồng thời thành lập các tiểu ban và ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban phục vụ Đại hội. 

Cùng với công tác chỉ đạo và tổ chức thành lập các ban, tiểu ban phục vụ Đại hội, Huyện uỷ Phú Ninh đã chọn Đảng bộ xã Tam Thái tổ chức Đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ chuẩn bị nhân sự cho đai hội. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Ninh đã tập trung rà soát, củng cố kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt huyện; chỉ đạo thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo theo quy định; rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện theo hướng củng cố, kiện toàn bổ sung trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 05 đồng chí, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 05 đồng chí; bổ nhiệm lại phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 04 đồng chí; thống nhất chủ trương và nhân sự bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện; điều động 01 đồng chí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn về nhận công tác tại huyện; điều động giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện 02 đồng chí. 

Bên cạnh các mặt công tác trên, Huyện uỷ Phú Ninh hiện đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; HĐND, UBND huyện 2016-2021, 2021-2026; báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. 

Về công tác chuẩn bị văn kiện, theo Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Ninh, đến nay huyện đã hoàn thành dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời đã triển khai hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng đề cương chi tiết và báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; hiện đang hoàn thành việc xây dựng Đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Về Đại hội chi bộ dưới cơ sở và Đại hội cấp cơ sở, hiện Phú Ninh đã có 16/16 Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ; đến nay 128/128 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, hiện đã có 56/56 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành trong tháng 9/2019. Phú Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác Đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; có 11/11 Đảng ủy các xã, thị trấn đã thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban phục vụ và Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 56/56 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, trong đó có 11/11 xã, thị trấn hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia theo quy định. 

Đối với Đảng bộ xã Tam Thái, đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng, đến nay đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia góp ý lần 3 (đã gửi lấy ý kiến của các chi bộ trực thuộc; Thường trực Mặt trận và BCH các đoàn thể chính trị- xã hội xã và Tổ công tác của Huyện ủy đứng điểm chỉ đạo Đại hội tại xã Tam Thái). Dự kiến về số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; và triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử; hiện nay đang hoàn chỉnh Đề án nhân sự Đại hội. Đã đăng ký thời gian tổ chức Đại hội và được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tổ chức trong 02 ngày: ngày 24 và ngày 25/3/2020.

Thông tin về một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Tỉnh uỷ, đại diện Huyện uỷ Phú Ninh cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; trong đó, chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn được cơ cấu cứng và cần thiết bổ sung vào cấp ủy viên xã, thị trấn để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã, thị trấn; chính vì vậy, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện quy trình đề nghị chỉ định đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn vào cấp ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu đến từ các ban xây dựng Đảng và sở, ngành tỉnh đóng góp và gợi mở nhiều ý tưởng, giiar pháp khá toàn diện cho huyện Phú Ninh để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội nhiệm kỳ tới.

Chú trọng huyện đi đầu về xây dựng nông thôn mới

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đến từ các ban xây dựng Đảng và các sở, ngành của tỉnh đã gợi ý một số vấn đề về nội dung văn kiện đại hội. Trong đó tập trung phát huy vai trò và hiệu quả huyện dẫn đầu tỉnh về xây dựng nông thôn mới; chú trọng đánh giá và khẳng định những mô hình kinh tế có hiệu quả, là thế mạnh trên địa bàn, làm đòn bẩy để nhân rộng, đưa kinh tế hộ, kinh tế nông thôn địa phương tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục có cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh của huyện…

Về công tác nhân sự, các đại biểu mong muốn địa phương phát huy thật tốt vấn đề này, bởi nhân sự giới thiệu cho đại hội tốt sẽ là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện có chất lượng, đáp ứng vai trò lãnh đạo, đưa Phú Ninh phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Một số đại biểu cũng yêu cầu huyện rà soát, đánh giá thực chất và có định hướng đúng, sát tình hình công tác giáo dục, y tế, nông thôn mới, quy hoạch, xây dựng hạ tầng… để hoàn thiện đưa vào nội dung văn kiện phục vụ đại hội.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Văn Dũng đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Huyện uỷ Phú Ninh trong công tác lãnh chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. Đồng chí cho rằng, Phú Ninh là huyện đi đầu của Quảng Nam trên mặt trận xây dựng nông thôn mới, huyện cần rà soát kỹ các quy định, hướng dẫn và thực tế đã triển khai để bổ sung, làm phong phú thêm nội dung văn kiện đại hội lần này, đồng thời cũng xem đây là giải pháp, nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ các cấp ở địa phương.

Đồng chí cũng lưu ý các tiêu chuẩn nhân sự, các quy định, hướng dẫn về nhân sự của cấp trên đặt ra đã phù hợp với Phú Ninh chưa, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự nhằm phục vụ thành công tốt nhất cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý các ý kiến mà nhiều đại biểu đã gợi ý, yêu cầu địa phương xem xét, rà soát để bổ sung hoàn thiện văn kiện đại hội cũng như tiếp tục kiến nghị đến tỉnh và Trung ương để tháo gỡ, góp phần xây dựng và đưa kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị trên địa bàn ngày một phát triển, là một điểm sang trên nhiều mặt của Quảng Nam./.

Đình Tăng