leftcenterrightdel
 Tại buổi kiểm tra, làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam với Thành ủy Tam Kỳ về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam- Lê Văn Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn TP Tam Kỳ vừa qua.

Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang chia sẻ với phóng viên khi giới thiệu về kết quả của công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức đại hội đảng các cấp ở cơ sở tại Đảng bộ TP Tam Kỳ hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Quang, hiện Đảng bộ TP Tam Kỳ có 92 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 37 Đảng bộ và 55 Chi bộ (với 287 Chi bộ trực Đảng bộ).

Để chuẩn bị cho công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở bám sát nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã cụ thể hóa thành chỉ thị và các kế hoạch, hướng dẫn để các TCCSĐ ở địa phương triển khai thực hiện.

Đồng thời, Thành ủy Tam Kỳ cũng đã chọn 2 Đảng bộ trực thuộc để chỉ đạo Đại hội điểm gồm: Đảng bộ Phường An Mỹ, Đảng bộ VNPT Tam Kỳ. Ngoài ra, Đảng ủy Quân Khu 5 cũng chọn Đảng bộ Quân Sự TP Tam Kỳ là đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho toàn Quân khu. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, cả 03 Đảng bộ trực thuộc trên đều đã hoàn thành xong đại hội Đảng bộ cấp mình.

Riêng với Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP, theo dự kiến sẽ diễn ra trước 20/8/2020. Để đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng yêu cầu, thành công như mong đợi, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương xúc tiến việc thành lập các Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức – Phục vụ Đại hội. Các Tiểu ban này cũng đã xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể và phân công thành viên chuẩn bị các nội dung công việc.

“Đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP lầm thứ XX đã cơ bản hoàn thành và đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã gửi dự thảo Báo cáo chính trị này để lấy ý kiến tại Đại hội các TCCS Đảng trực thuộc và chuẩn bị lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành của tỉnh. Ngoài ra, theo dự kiến, vào đầu tháng 4/2020, Thành ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP đã nghỉ hưu; giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lấy ý kiến đóng góp trong các nhân sỹ, trí thức và các tầng lớn nhân dân để đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP lần XX (nhiệm kỳ 2020-2025)”- đồng chí Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Về phương châm và chủ đề của Đại hội Đảng bộ TP lần này, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang cho hay, sau nhiều lần thảo luận và xin ý kiến của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ xác định phương châm Đại hội lần này là “Dân chủ- Kỷ cương-Đoàn kết- Phát triển” và chủ đề của Đại hội là “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025”.

leftcenterrightdel
 Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ TP Tam Kỳ sẽ diễn ra trong 3 ngày, hoàn thành trước 20/8/2020.

“Với phương châm và chủ đề trên, trong các hội nghị góp ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội, Thành ủy Tam Kỳ lưu ý để đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tập trung cho ý kiến, nhất là các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đô thị Tam Kỳ phát triển, hiện đại, đảm bảo các tiêu chí của một đô thị loại 1; hoặc các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao… Cùng với những yêu cầu đó, có 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Huy động mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng thương mại- dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ để đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025; xây dựng và phát triển văn hóa- xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lẵng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; những giải pháp đột phá tạo động lực thúc đầy TP phát triển nhanh, bền vững…”- Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang cho biết thêm.

Về Đề án nhân sự, theo Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang, Ban Thường vụ Thành ủy hiện đã chuẩn bị hoàn thành cơ bản Đề án này và chuẩn bị thực hiện quy trình theo quy định./.

Bài, ảnh: Đình Tăng